Kalendář skrytý

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy > Zpravodaje > ZPRAVODAJ 2008

ZPRAVODAJ 2008Datum konání:
31.12.2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V letošním roce dostala naše budova 2.stupně - „šedesátiletá oslavenkyně“ -   jako dárek  od obce zateplení a novou fasádu. Omládla a upoutává svou veselou barvou již z dálky. Celkový dojem  ještě umocnily asfaltový koberec v ulici a také chodník od zastávky. Pro děti z 1. stupně a mateřské školy  je bezpečněji při cestách do i ze školy, protože mohou        od autobusové zastávky přejít po nové lávce přes Rokytku a před obchodem přecházet po přechodu, který byl už roky potřeba.

Během vánočních prázdnin budou v učebnách doplněny nové  zářivky, a tak obec ukončí další z generálních oprav ve svých budovách. Teď si budeme přát stálý, anebo lépe vzrůstající, počet žáků a z materiálních potřeb nové lavice a židle do tříd, prostor pro družinu, pozemek, ze kterého by se neztrácely výpěstky…ono se vždy něco najde.

Počet žáků na škole byl do června 118 a nyní máme 109. Proč takový schodek? Do prvního ročníku nastoupilo o dva žáky méně než vyšlo z devátého, 2 žáci se nám odstěhovali, další 3 odešli z nižších ročníků do učebního poměru a bohužel 2 domácí opět zvolili školu v Mor. Budějovicích.

Pro žáky v naší škole vedeme bezplatně 24 oddělení zájmových kroužků + výuku náboženství. Nabízíme kroužky: dramatický, 2 x aerobik,   3 x počítače (počet je menší oproti minulým letům, tuto možnost využívají žáci z 1. stupně, protože 2. stupeň má počítače v rámci výuky), 2 x sportovní,  míčové hry, stolní tenis, 2 x psaní na počítači, 5 x angličtinu, hru na flétny, hru na kytaru, hru na klavír, zájmovou matematiku, zájmovou češtinu, Šikulku, Kutílka. Svůj volný čas v kroužcích tráví většina našich žáků. Minimálně v jednom je zapojeno 94 žáků.

Žáci s dramatickým kroužkem a aerobikem pod vedením Mgr. Klimešové letos nacvičili dvě pohádky a řadu tanečků, dokonce si dvě skladby děvčata z 2. stupně natrénovala sama.. Žáci vystoupili na veřejnosti při školním plese (únor), Akademii (červen), Setkání rodáků obce Domamil spojené s 60. výročím založení měšťanské školy v Domamili (červenec), na setkání důchodců se zástupci obce (říjen), Vítání občánků (listopad) a na  Vánoční besídce (prosinec). Na všech těchto vystoupeních jste mohli také vidět a hlavně slyšet naše žáky, kteří se učí pod vedením Mgr. Nevařilové hře         na flétny a na kytaru. Ti si také připravili své programy a jejich hra i zpěv chytaly za srdíčko. Na jejich konto jim ještě přibyl školní koncert (červen) a vystoupení na prezentaci obce v Konírnách v Mor. Budějovicích (říjen).

Žáci (od září jen žákyně) se ve volitelném předmětu Domácnost učí pod vedením Mgr. Dvořákové vyřezávat speciálními noži ovoce a zeleninu. Jejich práce by byla nemyslitelná bez sponzorování a rad pana Bláhy z Budkova. Svou práci prezentovali na výstavkách nejen v Domamili, ale i v moravskobudějovických Konírnách na prezentaci naší obce. Několik vyřezaných kousků ovoce také poslali na výstavku výpěstků do Jakubova. Zvítězili v obou kategoriích v OK v Třebíči v soutěži Nejen prima vařečka.

Během letošního roku se nám s žáky podařilo:

  • zapojit do dalších vzdělávacích projektů (Probouzení jara, GLOBE, Volnočasové aktivity 2008, Sportovní olympiáda, Recyklohraní, neustále zasíláme naměřená meteorologická data do NASA, svými aktivitami se snažíme získat název ekoškola
  • pracovat a pokračovat úspěšně ve školním vzdělávacím programu „DAVÍDEK“
  • pomoci při rekonstrukci obecní zeleně

Škola podala tři projekty, ze kterých dva byly úspěšné a získali jsme  tyto finanční prostředky:

podpora z Fondu Vysočiny                   spoluúčast obce

 28.000,-  Kč                               42.000,-  Kč   Volný čas

 6 748,- Kč                                  10 122,- Kč X. sportovní olympiáda

 

 Od loňského roku jsme se pokoušeli v hodinách výtvarné výchovy vytvořit logo ekoškoly. Ale až  ke konci září 2008 proběhlo hlasování všech žáků. Zvítězil šneček Míši Klimešové, žákyně 8. ročníku.

Umožnili jsme našim žákům se zúčastnit na pětidenním lyžařském kurzu (únor) na Tesáku v Hostýnských vrších a třídenním vodáckém kurzu na Lužnici (září).

Učitelé od 6. 11. 2008 opětovně zahájili kurz pro dospělé v práci na počítačích. Podle  zájmu a zjištěných dovedností  jsme rozdělili rodiče do dvou skupin - začátečníci a pokročilí. Hlavním vedoucím je p.u. Menčík.  Schůzky jsou 1 x za týden ve čtvrtek. Kurz bude probíhat až  do dubna 2009.

Pro rodiče zorganizovala s úspěchem také kurz pletení z pedigu Mgr. Dvořáková.

Sběry   

I v letošním roce jsme se snažili vylepšovat finanční situaci školy, zorganizovali jsme sběr léčivých bylin a pomerančové kůry, sběr padaných jablek a sběr starého papíru. Do sběru léčivých bylin se zapojila asi polovina žáků školy, více sbíraly děti  z prvního stupně. Celkem bylo odevzdáno 138,1 kg léčivých bylin, za které jsme obdrželi 2.843,- Kč. Z finančního výtěžku byly všem žákům - sběračům zakoupeny odměny podle množství odevzdaných léčivek.

 

 

Přehled nejvíce sbíraných bylin a jejich množství:

 Léčivá bylina 

 Množství      

 Pomerančová kůra       

 99,00 kg 

 Citronová kůra

   3,05 kg

 Kopřiva - list

 23,70 kg

 Bříza - list

   8,50 kg

Za sběr papíru jsme i díky vydatnému přispění občanů získali  3 796 Kč. Děkujeme.

Poprvé jsme zajistili kontejner na padaná jablka a výkupu mohli využít i naši spoluobčané, kterým jsme na místě propláceli za nasbírané množství. Pro školu znamenala tato akce přínos 3 064 Kč. Za  utržené peníze jsme dětem nakoupili mj. netradiční materiál pro výtvarné vytváření jako jsou barevné písky, zlaté a stříbrné barvy, samotvrdnoucí keramickou hlínu a proplatili žákům část jízdného na akce školy.

I letos dostali třeťáci a čtvrťáci „ mokré vysvědčení“. Jako perličku uvádím fakt, že to někteří vzali doslova, a namočili ho do vody. Celkem absolvovali 10 lekcí plavání v Plavecké škole v Třebíči. A na konci června  nezůstal nikdo, kdo by neuplaval 200 metrů.

Naše úspěchy:

3. místo           11. 2.   oblastní kolo ve vybíjené 4.+ 5. roč.,MB

1. místo           8. 4.     Upovídaný budík,oblastní kolo v recitaci v   MB, Vít Špaček

3. místo           14. 5.   Softbal - oblastní kolo, Horka - Domky

1. místo           2. 6.    Dopravní soutěž mladých cyklistů, st. žáci, Moravské Budějovice ,

2. místo            ml. žáci tamtéž

3. a 4. místo     5. 6.     krajské kolo Dopravní soutěže ve Světlé n/Sázavou, kam se sjelo 7 vítězů v každé kategorii. Družstvo starších žáků ve složení: Radim  Korduliak, Radim Menčík, Monika Hronová a Míša Klimešová, skončilo se 104 trestnými body na pěkném čtvrtém místě, kdy jim druhá příčka unikla o pouhé 4 body!

1. místo 2x      29. 4.   soutěž Nejen prima vařečka, Třebíč, 2 skupiny (2.st.) obě družstva se umístila na prvním místě ve svých kategoriích + Lukáš Roupec navíc obdržel speciální odměnu za vyřezávání zeleniny

1. místo           5. 5.     na travnatém hřišti v M. Budějovicích vyhráli skupinu v Mc´Donalds cupu v kategorii 4. a 5. ročníků a postoupili do OK v Třebíči.

Letos nám udělal radost mj. dopis od pana starosty z Radkovic, v kterém chválí práci žáků pro obec Radkovice.

Při sportovní olympiádě pro okolní malotřídní školy, mj. letos proběhl již X. ročník, umožňujeme soutěžit i méně zdatným a méně pohybově nadaným jedincům. Za své snažení dostanou odměnu minimálně v podobě potlesku a vyzkouší si „ostrý závod“, což by se jim v případě výběrových závodů nepodařilo. Chceme vštěpovat  dětem, že sportovat může opravdu každý a že sport není jen o skvělých výkonech, ale také o sportovním zápolení v duchu fair play. Děti si uvědomují svou  identitu, jelikož si uvědomují, že jejich výkony reprezentují nejen jejich osobu, ale i jejich školu, tím i obec. Tuto hrdost na svou školu a obec považujeme za důležité hledisko všech činností. Na tuto akci přijaly pozvání a soutěžily ZŠ Jakubov, ZŠ Lesonice, ZŠ Budkov a nově ZŠ Budeč.

            Při projektu Volný čas bylo naším cílem podpořit, udržet, zkvalitnit a rozšířit činnost v jednotlivých kroužcích, naučit děti smysluplně využívat volný čas a vést je k tvořivým a skupinovým aktivitám, které omezují výskyt sociopatologických jevů a působí preventivně proti těmto jevům. Nezanedbatelným plusem byl i fakt, že na některých aktivitách spolupracovali dospělí, mládež a děti, což nepochybně vedlo ke zlepšování mezigeneračních vztahů. Podařilo se nám  obohatit kulturní a společenský život v obci a regionu.

Nejen v  rámci projektu Probouzení jara jsme vedli děti k lásce a ohleduplnosti k přírodě a k sobě navzájem. Předávali jsme názorným způsobem informace o stromech a jejich životě. 17. 4. 2008 zaseli prvňáčci ve spolupráci se sedmáky do předem pěkně vlastnoručně vyzdobených květináčů semínka borovic.

Cílem všech  projektů je i důležitý úkol vést děti k samostatnosti. A to je úkol nelehký a stálý.

Ekologické aktivity

Protože jsme škola s ekologickým zaměřením již od února 2001 máme zavedené v obou budovách  ekologické třídění odpadu (BIO, PLAST, PAPÍR, OSTATNÍ). Ve všech třech našich budovách máme sběrné popelnice na staré elektrospotřebiče a zvláštní boxy na staré baterie). Toto třídění se stává pro žáky i zaměstnance samozřejmostí a přenášejí si zkušenosti ze školy i do svých domovů. Sbíráme PET lahve,PET víčka (v listopadu jsme v sokolovně uskutečnili velké PETvíčkohraní, při kterém žáci vytvořili z víček velké obrazy).

24. dubna 2008 připravili žáci z povinně volitelného předmětu Základy ekologie pod vedením Ing. Kabelky výstavku s ekologickou tématikou. Návštěvníci se mohli seznámit s projektem GLOBE i fotodokumentací z měření. Část výstavky byla věnována i problematice třídění odpadu. Žáci zpracovali mapu kontejnerových míst v jednotlivých obcích i množství vytříděného odpadu. Výstavku v pozměněné podobě připravili i na oslavy 60. výročí založení měšťanské školy.

8. - 11. května 2008 se skupina žáků v Bystřici nad Pernštejnem aktivně zúčastnila 11. GLOBE Games - ­ celorepublikového setkání­ s mezinárodním charakterem. Účastníci vyrazili i do přírody a zapojili se do terénní strategické hry, zkoumali okolí Bystřice n.P., zjišťovali kvalitu vody, složení půdy, vegetační stupně atd. Žáci a učitelé měli­ možnost setkat se        s účastní­ky i ze zahraničí­, navázat s nimi přátelství­ a spolupráci­, vyzkoušet si netradiční­ aktivity nejen v pří­rodě, zaží­t dobrodružnou výpravu s cí­lem poznat mí­stní­ okolí­, naučit se pracovat v týmu a prezentovat výsledky své práce či zí­skat zkušenosti a inspiraci pro další­ realizaci GLOBE na škole.

Od května 2008 jsme se jako škola rozhodli zlepšit své okolí.          9. května 2008 prvňáci, šesťáci a deváťáci vyrazili na turistickou trasu mezi Lesonicemi a Horkami a opravovali turistické značky. Někteří - většinou ti starší - měli tuto činnost spojenou s cyklistickým výletem.

            Pracovali jsme na návsi na plochách určeným k zatravnění. Vyhrabávali a odváželi kameny a rovnali terén, připravovali plochy na osetí trávou. Na podzim jsme pomáhali s hrabáním spadaného listí na obecních plochách.

Pokračovali jsme také v načaté práci vybudovat arboretum – školní výukovou zahradu - na školním dvorku 2.stupně. Vybrali jsme kamení z travnaté plochy, zryli ji, položili folie a navozili na ně mulčovací kůru. Nakonec jsme záhon osázeli květinovými koberci, trvalkami, malými stromky (výhledově bonsajemi) a bylinami. Vrstvením větších a zajímavých kamenů a kamínků vznikají zásoby pro „kamenné jezírko“ a  pro budoucí kamennou plochu. Položili jsme základy skalce.

Sponzorovali jsme a uskutečňovali sbírky na:

  • fond SIDUS ( sbírka pro pediatrickou kliniku UK 2. LF  Fakultní nemocnice v Motole, pro Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci),
  • CPK – CHRPA  - sbírka pro výcvik koní „KŮŇ TERAPEUT“,
  • program nevidomých SLEPÍŠI.

 

Umožnili jsme 1 x týdenní a 2 x  čtrnáctidenní pedagogickou praxi studentkám střední pedagogické školy ve Znojmě.

Dne 25. 1. 2008 proběhl zápis do 1. třídy.  K zápisu se dostavilo 13 žáků. Na žádost rodičů a na základě doporučení OPPP byly povoleny odklady školní docházky dvěma žákům. Zápis  připravily  Mgr. Nevařilová  a Mgr. Řepová, Ph.D. Do prvního ročníku tedy nastouplo 11 žáků.

Přehled o výsledcích volby povolání ve školním roce 2006/2007

Z 9. ročníku vyšlo  celkem 13 žáků (5 ch, 7 dí), z 8. ročníku 2 žáci  a z 6. ročníku 1 žákyně.

Nevyhnuli jsme se ani hloubkovým kontrolám (Zdravotní pojištění v červnu, Sociální zabezpečení v červenci a dvoudenní inspekci v říjnu). Obstáli jsme se ctí a kontrolované údaje a dokumenty byly v pořádku.

 

Vybrané akce roku 2008  (celkem jich bylo přes sto)

7. 1.     beseda „Šikana" -  tři oddělení 6. - 9. ročník

14. 1.   dějepisné představení „Pernštejni" „Jak válčili husité“,  žáci 4. - 9. r.

29. 1.   celorepublikové testování žáků 9. ročníku CERMAT

8. 2.     školní ples + 4 skupiny aerobiku

11. - 15. 2. Lyžařský výcvikový kurz, Hostýnské vrchy, Tesák, 2. st.

14. 2.   bruslení v MB 4. - 9. ročník + 9. ročník exkurze v Technických službách MB

28. 2.   školní kolo v recitaci 1. stupeň

4. 3.     bruslení v MB 4. - 9. ročník

7. 3.     výchovný koncert v ZUŠ Jemnice ( 2 skupiny 1. a 2. st.)

27. 3.   4 hodinová beseda pro žáky 7. + 8. roč. První pomoc

2. 4.     4 hodinová beseda pro žáky 7. + 8. roč. První pomoc do škol

2 hodinová beseda se záchranáři pro žáky 9. roč.

7. 4.     Expedice Karakoram, Brno, žáci 9. ročník

10. 4.   Dopravní výchova na dopravním hřišti v MB, 4. + 5. ročník

14. 4.   2 h beseda s hasiči pro 8. + 9. ročník

22. 4.   Mystery of dance, kulturní vystoupení, Třebíč (2.st.)

23. 4.   Všeználek, Třebíč, vědomostní soutěž pro páťáky

2. 5.     Výlet: Mor. Krumlov - Slovanská epopej + Odrovice, beseda s paní Sosnarovou  (7. - 9. roč.)

15. 5.   beseda o Kubě s Pohodáři, Jemnice, ( 2.st.)

29. 5.   beseda o volbě povolání ÚP Třebíč (8. roč.)

            koncert (flétny, kytara, zpěv)

22. 6.   Akademie školy v sokolovně

25. - 26. 6.      první třída přespává ve škole

26. 6.   2.st. výlet na kolech Dalešice (9,30), Dukovany (13,30)

1. roč. výlet MB

5. – 6. 7. Kulturní programy k Setkání rodáků + 60. výročí založení     měšťanské školy v Domamili

8. -10. 9. vodácký kurz se základnou Jez Krkavec u Veselí n. Lužnicí

10. 9.   návštěva Sparkasse u prvňáčků

11. 9.   Den otevřených dveří a třídní schůzky

30. 9.   skupina "Pernštejni" a jejich představení v sokolovně

9. ročník Úřad práce a výstava Legionáři, Třebíč

15. 10. beseda s „Pohodáři - Finskem se severskými psy", 2. st., Jemnice

17. 10. kulturní vystoupení žáků a prezentace školy v Zámeckých konírnách v MB

18. 10.             kulturní vystoupení žáků na setkání s důchodci obce Domamil

30. 10.             exkurze vycházejících žáků do SOU v MB

6. 11.   zahájili jsme kurz práce na počítači pro dospělé

18.11. bruslení v Mor. Bud. - 2. stupeň

28. 11. ekoexkurze 7. - 9. ročník v Ostrůvku u Velkého Meziříčí 

30. 11.  kulturní vystoupení na  vítání dětí

5. 12.   Mikulášské nadělování v MŠ i ZŠ

9. 12.   účast na pokusu o překonání rekordu vypouštění balonků s přáním Ježíškovi

13. 12. Vánoční besídka + výstavka v sokolovně

Na listopadové pedagogické radě a vzápětí na třídních schůzkách byli na další tříleté období zvoleni členové Školské rady z řad ZŠ a rodičů k již zvoleným zástupcům z obce. Složení Školské rady:   

OÚ      p. Koudelka (předseda)

                                   p. Simajchl

                        ZŠ        Mgr. Klimešová

                                   Ing. Kabelka

                  Rodiče       p. Lojdová z Martínkova

                                   p. Svobodová z Vranína.

 

                        Pro ty, co mají možnost připojení k internetu, uvádím naše webové stránky, které jsme díky úspěšnému  projektu  za přispění obce letos zprovoznili www.skoladomamil.cz.

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

         autorka PF 2009  Markéta Doležalová, 8.ročník

 

 

Za kolektiv školy děkuji obci za výraznou pomoc při zlepšování školního prostředí a všem přeji pevné zdraví, radost a stálé nadšení pro věci dobré.               

                                                                           Mgr. Hana Tichá


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů