Ceny obědů

mateřská škola:

přesnídávka   7,- Kč

oběd             17,- Kč

základní škola (obědy):

žáci věk 7 - 10      20,- Kč

žáci věk 11 - 14    22,- Kč

žáci věk 15            24,- Kč

dospělí zaměstnanci: 

34,- Kč ( hradí pouze pořizovací cenu surovin, sníženou o příspěvek FKSP).

Náklady na provoz hradí příspěvková organizace v plné výši.