Kalendář skrytý

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy > Školní rok 2001/2002

Školní rok 2001/2002

Podařilo se nám získat zpět část žáků z obcí Vranín a Cidlina. V dalších letech hodláme v tomto nastoupeném trendu pokračovat i nadále.

V uplynulém školním roce navštěvovalo školu 89 žáků. Žáci byli zařazeni do 6 tříd - 2 třídy na 1. stupni 45 žáků, 4 třídy na 2. stupni 44 žáků. Složení dojíždějících žáků z jednotlivých obcí: Martínkov 23, Domamil 22, Štěpkov 10, Komárovice 10, Lesonice 5, Radkovice 7, Jakubov 6, Litohoř 3, Vranín 2, Cidlina 1.

Opět na základě žádosti obce Domamil, jako zřizovatele školy, MŠMT rozhodlo o udělení výjimky i pro školní rok 2001/2002.

Přehled o pracovnících školy

Jméno a příjmení Titul Kvalifikace Praxe Poznámky
Blanka Buličková Mgr Z - OV 9 TU 6. ročník
Jana Dvořáková Mgr M - Bv 17 TU 9. ročník
Ivan Jiruška     22  
Miroslav Kabelka Ing   7 TU 8. ročník
Jaroslava Kloboučková Mgr Spgg - M 12 výchovný poradce
Jana Nevařilová     1

dálkově studující VŠ 4.roč., TU 1. a 3. ročník

Zdeněk Řepa Mgr Č - Tv 2 TU 7. ročník
Pavel Šplíchal   Z 4 TU 2., 4., 5, ročník
Hana Tichá Mgr Č - Vv 23 ředitelka školy
Magda Kabelková       výuka náboženství
Libor Kněžíček Ing.     výuka angličtiny
Petra Šerková     1

vychovatelka ŠD (8. - 9. měs., pak MD)

Zdeňka Doležalová Ing.   7

vychovatelka ŠD (od 10. měsíce)

 

Nepedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení
Marie Břinková školnice a uklizečka
Ivan Ferdan topič
Věra Špinková topička a uklizečka

Stále ve stavu rozpracovanosti jsou oba školní dvorky, i když už mají trvale udržovanou travnatou plochu. Ve spolupráci s OÚ Domamil se podařilo na dvorku druhého stupně srovnat terén, osít trávou a oba dvorky pravidelně sekat. Během školního roku se ve spolupráci s OÚ a rodiči žáků podařilo žákům a jejich učitelům zrenovovat a zvednout oplocení dvorku v budově č.ll5, chybí jen natáhnout pletivo.Výhledově zde mají být malá hřiště s betonovým pláckem na streetball. Vše závisí na dostatku finančních prostředků.

Podařilo se nám dokončit postupnou obměnu učebnicového fondu.Situace ve výpočetní technice se ve školním roce pronikavě zlepšila vlastně až v samém závěru školního roku a to přispěním celorepublikového projektu INDOŠ (od 2. 7. 2002 máme 6+ 1 počítač s 24hodinovým bezplatným připojením k internetu. Toto využijí naši žáci až v příštím školním roce). I nadále pracovali žáci 1. - 9. ročníku v 8 odděleních výpočetní techniky. Jsou rozdělováni podle znalostí práce s počítači od úplných začátečníků po zkušené žáky schopné pracovat samostatně i u internetu.

Díky OÚ Domamil vlastní již škola 4 počítače typu Pentium II a tiskárnu, připojení ISDN k internetu, z prostředků FKSP máme trojkombinaci (scanner, barevná kopírka, tiskárna).Dále pak jsou majetkem školy 3 CD přehrávače, 2 videa, robot do cvičné školní kuchyňky.

Stále chybí prostředky na hrazení provozu internetu. Tuto situaci řešíme stále stejným způsobem. Provozní náklady si hradí každý uživatel sám individuálně.

Stav školních budov, plán údržby a oprav

Objekt budovy 1.stupně má vyměněnou střechu a je vytápěn plynovým topením. Tato investice OÚ se projevila úsporou energie a zároveň zvýšila i estetiku budovy zevnitř i zvenku. V létě 2001 dokončil OÚ také pozemní úpravy komunikací před touto budovou. K budově vede namísto blátivé cesty krásná asfaltová silnice, na které si mohou žáci prvního stupně zkoušet ve volných chvílích svůj výtvarný um.

Obě budovy jsou staré a vlhkost zdí je patrná na první pohled. Částečné opravy zdiva jsou spíše kosmetického rázu. Po roce opět vystupuje vlhkost. Postupně se této situaci podařilo zamezit v učebně dílen na 1.stupni a na 2.stupni v nově zřízené počítačové pracovně, kde byly zdi otlučeny, ošetřeny Savem a následně nově obloženy. Prozatím byla provedena výměna oken za plastová okna v počítačové pracovně.

Na obou budovách se žákům i zaměstnancům daří vytvářet příjemné a estetické prostředí, příznivě ovlivňující estetické cítění žáků. Tato situace je dána dobrým kolektivem pracovníků, ve kterém se jeden snaží nezištně pomáhat druhým a své škole nad rámec svých povinností. Běžné opravy a úpravy provádí mužská část kolektivu. Za což jim patří velký dík. Žáci s učiteli pomohli při inovaci školních tabulí. Sbíráme PET lahve, pomalu si na sběr zvyká i celá vesnice a občané se připojují k nám.

Na obou stupních ZŠ proběhly besedy s protidrogovou tematikou a zdravověda.

Z celkově vycházejících 12 žáků se umístilo: 6 na středních školách a učebních oborech s maturitou a 6 ve tříletých učebních oborech.

Dne 24. 1. 2002 proběhl zápis do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 14 žáků. Rodiče jednoho žáka zažádali o odklad školní docházky.

Plavecký výcvik proběhl 24. 4. - 18. 6. 2002 a je pravidelně zakotven do učebních plánů 3. a 4. třídy.

Školní akce

3. 9. 2001 slavnostní zahájení školního roku v sokolovně

20. 9. 2001 Běh Terryho Foxe v Moravských Budějovicích

24. 9. 2001 Bleskový sběr papíru

27. 9. 2001 pěší výlet do rodiště V. Lesného (Komárovice), zhlédnutí výstavky

4. l0. 2001 1. schůzka Keramiky

13.10. 2001 prodejní výstavka knih spojená s třídními schůzkami

22. 10. 2001 Keramika pro celou školu „Zvoneček pod stromeček"

23. 10. 2001 exkurze v SOUZ Moravské Budějovice

26.10. 2001 výlet do Rakouska - Vídeň - památky

14. 11. 2001 Didakta Třebíč,návštěva žáků 9. ročníku na Úřadu práce v Třebíči

22. a 23.11. 2001 stolní tenis Hrotovice

5. 12. 2001 Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně ZŠ a MŠ Domamil

6. 12. 2001 florbal Třebíč

8. 12. 2001 volejbal Třebíč

17.-19. 12. 2001 Dny otevřených dveří, vánoční výstavka žákovských prací v sokolovně

-1. stupeň návštěva výstavy betlémů v Moravských Budějovicích (3.,4.,5. ročník)

20. 12. 2001 Jihlavské divadlo - představení „Sen noci svatojánské"

21. 12. 2001 Vánoční besídky

leden 2002 návštěva MŠ - předškoláků v ZŠ Domamil

18. 1. 2002 3. školní ples

24. 1. 2002 Zápis do 1. třídy

28.1.-2.2.2002 lyžařský kurs 2.st.

12. 2. 2002 školní kolo v matematické olympiádě

20. 2. 2002 školní kolo Pythagoriády

6. 3. 2002 školní kolo v recitaci 1. stupeň

19. 3. 2002 Upovídaný Budík - soutěž v Mor. Budějovicích

21.-22.3.2002 generálky na vystoupení v aerobicu

22. 3. 2002 přehlídka pódiových skladeb v aerobicu v Mor.Budějovicích

25.-26.3.2002 velikonoční výstavka v sokolovně

26. 3. 2002 OK Pythagoriády v Třebíči

6. 4. 2002 kulturní program v Komárovicích ke 120.výročí nar.V. Lesného

11. 4. 2002 turnaj v malé kopané Moravské Budějovice

16. 4. 2002 třídní schůzky spojené s prodejní výstavkou knih pro žáky i rodiče

keramika pro celou školu „Dáreček pro maminku"

23. 4. 2002 Jihlavské divadlo „Duhová kulička" pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

24. 4. 2002 OK matematika

zahájení plaveckého výcviku pro 3. a 4. ročník

25. 4. 2002 OK dopravní soutěž

OK Praktická dívka

29. 4. 2002 OK ve volejbale

2. 5. 2002 Sportovní olympiáda pro 1. stupeň okolních škol

6. 5. 2002 rychlosběr papíru

10. 5. 2002 slavnostní vztyčení školní vlajky na obou školních budovách

17. 5. 2002 začíná 51 denní cyklus projektu INDOŠ

23. 5. 2002 exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany na kolech (8. a 9. ročník)

24 5. 2002 koncert žáků ZŠ (klavír , akordeon a flétna)

27. 5. 2002 beseda s ochráncem přírody „Ptačí svět" + živí dravci

10.-12.6.2002 třídní výlet na kolech 6. ročník základna KDOUSOV

13. 6. 2002 generálka na Akademii

13.-15.6.2002 třídní výlet na kolech 8.,9. ročník základna LANČOV

14.-15.6.2002 třídní výlet 7. ročník ROŽNOV pod Radhoštěm, Macocha

15. 6. 2002 třídní výlet1. -5. ročník JINDŘ.HRADEC, hrad KÁMEN,CHÝNOVSKÉ JESKYNĚ

16. 6. 2002 školní akademie v sokolovně

22. 6. 2002 aerobic „Kamikadze" Rakousko „DONAUINSELFEST 2002"

25. 6. 2002 exkurze na radiovysílač „Radvaň" (2.,4.,5.ročník)

27. 6. 2002 slavnostní zakončení školního roku

Časový harmonogram prací spojený s projektem INDOŠ

17. 5. 2002 zahájení - první informativní schůzka s koordinátorem p. Kadlecem

23. 5. 2002 schůzka s projektanty, definitivní vymezení požadavků

24. 5. 2002 vyklizení učebny přírodopisu (vytipované učebny VT), zasádrování poškozených zdí

oklepání zdí, desinfekce( žáci + pedagogové)

souběžně probíhá výroba stolků pod počítače ve spolupráci s rodiči a OÚ

30. 5. 2002 elektroinstalace - rozvody, zásuvky (p.Svoboda)

1. 6. 2002 bourání oken OÚ

3. 6. 2002 montáž nových plastových oken

zednické práce - zasazení parapetů, začišťování omítek(rodina p.O. Břinka)

5.-6. 6. 2002 malování učebny (p. Mitíska)

7. 6. 2002 nátěry topení (p. Mitíska)

10.-12.6.2002 obložení učebny VTp. starosta Menčík, p. místostarosta J. Bláha s manželkou)

18. -19. 6. 2002 položení nového lina

20. 5. 2002 montáž datových zásuvek

22. 6. 2002 revize datových zásuvek

2. 7. 2002 instalace počítačů a příslušenství

Umožňujeme dětem se zapojovat v 18 zájmových kroužcích, což je v pětidenním cyklu úctyhodné číslo.Většina kroužků je výpočetní techniky; celkem 8 - vzhledem k instalaci nových dvou počítačů. Dále mohou pracovat v kroužcích sportovních, ty jsou celkem 3: všeobecný 1. stupeň, sportovní hry 2. stupeň a 2x aerobic. Hudební - hra na flétnu, hra na klavír. Keramický, technický, angličtina, zájmová matematika, český jazyk, konverzace v německém jazyku - 1.st.. Své místo na slunci měl kroužek Aerobicu, který letos nejenže se zúčastňoval domácích soutěží, ale zajel se ukázat rakouskému publiku na sportovní přehlídku v rámci vídeňské „pouti" DONAUINSELFEST.

Většinu kroužků vedou učitelé, máme pouze dva externisty.

Většina dětí je zapojena alespoň v jednom zájmovém kroužku. U dvou žákyň jsme museli psát dodatek k vysvědčení, protože se jim zájmové útvary do kolonek nevešly.

Citát ze závěru Výroční zprávy školy:

"Rok se sešel s rokem a je jako každoročně čas na psaní výroční zprávy. Listuji dokumenty uloženými ve sloupci a znovu si připomínám okamžiky, které nás minuly, ale zanechaly v srdcích hřejivý pocit. Když čtu o svých učitelích, napadá mne: žijí mezi námi a pracují tady v ZŠ Domamil. A je mi moc hezky. Proč? Mimo jiné, že jsou profesí pedagogové:

  • - jeden je úspěšným starostou obce
  • - další se věnuje ochotničení a daří se mu získat malé děti i celé obce, nutí je k smíchu a prima nadhledu nad problémy
  • - nadšený radioamatér
  • - dva fotbaloví hráči a zároveň trenéři dorostu
  • - šikovná dopisovatelka do regionálního tisku
  • - máma, co poradí skaždým problémem, stoprocentní dříč

A dohromady kolektiv nadšenců, který dokázal natřít a zrenovovat během hlavních prázdnin „svou" školu nejen v klasickém přípravném týdnu.

Nemohu zapomenout ani na správní zaměstnance, kteří nám provoní školní budovy, ozdobí květinami, zatopí bez upomínání. Paní školnice má celoročně starost s Pet lahvemi, které někteří spoluobčané nedokáží slisovat nebo hodit na správné místo do sběrných pytlů.

Blíží se volby do obecních zastupitelstev, a tak se množí názory, co se během volebního období povedlo, co ne. Většinu negativních názorů mají lidé, kteří sotva pro ostatní „máknou". Takoví „KDYBOVÉ".

Nám hodně pomohl pan starosta, místostarosta, část radních - silou, umem materiálem a spoustou volného času. Abych nezapomněla na rodiče - ti také pomáhali ze všech sil. Nestalo se mi, že by nám odmítli pomoc, když bylo třeba. Klasicky už mluvím o tom, že tady v Domamili dokážeme udělat „z prdu kuličku". Už dávno se nikdo z nich neptá : Dostanu to zaplaceno? Prostě stejná krevní skupina, dělají to proto, že chtějí mít pracoviště hezké, aby všem u nás bylo dobře.

Už je samozřejmostí, že máme počítačovou pracovnu špičkově vybavenou, udržované školní dvorky, každoročně zoraný školní pozemek, zavedený plyn v budově 1.stupně, novou střechu, silnici bez bláta, chodníček ke škole......

Není pravda, že už nic nepotřebujeme. Je toho víc než dost. Bohužel na spoustu věcí nestačí jen nadšení, šikovnost a dobrá vůle.

Kolektiv se stabilizoval a pokud vše zůstane tak, jak je ve výhledu, příští rok se vymaníme z „výjimkové školy" a staneme se úplnou ZŠ bez výjimky."

Mgr. Tichá