Zaměstnanci školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

 
Mgr. Radmila Punčochářová

ředitelka ZŠ a MŠ, učitelka na 1. a 2. st.

 

Mgr. Petr Menčík

zástupce ředitelky, učitel na 2. st., TU 9. ročníku, správce ICT,

e-mail: peeetamencik@seznam.cz

 

Mgr. Jana Dvořáková

učitelka na 2. st., výchovná poradkyně, školní preventista,

e-mail: jaoudv@seznam.cz

 

Mgr. Zdeněk Řepa

učitel na 2. st., TU 7. ročníku,

e-mail: zdenekrepa@martinkov.cz

 

Ing. Miroslav Kabelka

učitel na 2. st., TU 8. ročníku, koordinátor EVVO,

e-mail: miroslavkabelka@seznam.cz

 

Mgr. Blanka Buličková

učitelka na 2. st., TU 6. ročníku,

 

Mgr. Hana Tichá

učitelka na 2. st.

email: hatzs@seznam.cz

 

Mgr. Petra Řepová, Ph.D.

učitelka na 1. st., TU 2. + 3. ročníku, speciální pedagožka a logopedka,

e-mail: petra.repova@email.cz

 

Mgr. Lenka Klimešová

učitelka na 1. st., TU 1. ročníku,

email: klimesova130@seznam.cz

 

Mgr. Jana Marečková

učitelka na 1. st., TU 4. + 5. ročníku,

email: jl.mareckovi@seznam.cz

 

Bc. Petra Ferdanová

asistentka pedagoga, učitelka

email:  petferdanova@seznam.cz

 

Aneta Dvořáková

vychovatelka školní družiny,

email: antyta@seznam.cz

 

   

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

 
Ivana Rodová vedoucí učitelka v mateřské škole,
Jana Čtveráčková učitelka v mateřské škole, koordinátorka EVVO pro MŠ,
Hana Dutková
učitelka v mateřské škole,
Bohdana Špinková uklízečka a školnice MŠ
   

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI:

 
Pavlína Pokorná účetní, vedoucí školní jídelny,
  Odhlašování obědů: 564 034 131
Dana Špinková kuchařka
Blanka Klepáčková pomocná kuchařka
Marie Svobodová školnice a uklízečka 2. st.
Lenka Fantová  uklízečka 1.st.

Uložit