Horní menu

Zaměstnanci školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

 
Mgr. Radmila Punčochářová

ředitelka ZŠ a MŠ, učitelka na 1. a 2. st.

 

Mgr. Petr Menčík

zástupce ředitelky, učitel na 2. st., TU 8. ročníku, správce ICT,

e-mail: peeetamencik@seznam.cz

 

Mgr. Jana Dvořáková

učitelka na 2. st., výchovná poradkyně, školní preventista,

e-mail: jaoudv@seznam.cz

 

Ing. Miroslav Kabelka

učitel na 2. st., TU 9. ročníku, koordinátor EVVO,

e-mail: miroslavkabelka@seznam.cz

Mgr. Blanka Buličková učitelka na 2. st., TU 7. ročníku,
Bc. Šárka Blažková

učitelka na 2. st., TU 6. ročníku,

Mgr. Jitka Vyplašilová

učitelka na 2. st

 

Mgr. Hana Tichá

učitelka na 2. st.

email: hatzs@seznam.cz

 

Barbora Kabelková

 učitelka na 2. st.

 

Mgr. Petra Řepová, Ph.D.

učitelka na 1. st., TU  3. ročníku, speciální pedagožka a logopedka,

e-mail: petra.repova@email.cz

 

Mgr. Lenka Klimešová

učitelka na 1. st., TU 1. ročníku,

email: klimesova130@seznam.cz

 

Mgr. Jana Marečková

učitelka na 1. st., TU 4. + 5. ročníku,

email: jl.mareckovi@seznam.cz

 

Mgr. Petra Ferdanová

učitelka na 1.st., TU 2. ročníku

email:  petferdanova@seznam.cz

 

Aneta Dvořáková

vychovatelka školní družiny,

email: antyta@seznam.cz

 

Jana Hejlová  asistentka pedagoga

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

 
Ivana Rodová vedoucí učitelka v mateřské škole,
Jana Čtveráčková učitelka v mateřské škole, koordinátorka EVVO pro MŠ,
Edita Holíková učitelka v mateřské škole,
Bohdana Špinková uklízečka a školnice MŠ
   

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI:

 
Pavlína Pokorná účetní, vedoucí školní jídelny,
  Odhlašování obědů: 564 034 131
Dana Špinková kuchařka
Blanka Klepáčková pomocná kuchařka
Marie Svobodová školnice a uklízečka 2. st.
Lenka Fantová  uklízečka 1.st.

Uložit