Zaměstnanci školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

 
Mgr. Radmila Punčochářová

ředitelka ZŠ a MŠ, učitelka na 1. a 2. st.

 

Mgr. Petr Menčík

zástupce ředitelky, učitel na 2. st., TU 8. ročníku, správce ICT,

e-mail: peeetamencik@seznam.cz

Mgr. Jana Dvořáková

učitelka na 2. st., výchovná poradkyně, školní preventista,

e-mail: jaoudv@seznam.cz

Mgr. Zdeněk Řepa

učitel na 2. st., TU 6. ročníku,

e-mail: zdenekrepa@martinkov.cz

Ing. Miroslav Kabelka

učitel na 2. st., TU 7. ročníku, koordinátor EVVO,

e-mail: miroslavkabelka@seznam.cz

Mgr. Blanka Buličková

učitelka na 2. st., TU 9. ročníku,

 

Mgr. Hana Tichá

učitelka na 2. st.

email: hatzs@seznam.cz

Mgr. Petra Řepová, Ph.D.

učitelka na 1. st., TU 2. + 3. ročníku, speciální pedagožka a logopedka,

e-mail: petra.repova@email.cz

Mgr. Lenka Klimešová

učitelka na 1. st., TU 1. ročníku,

email: klimesova130@seznam.cz

Mgr. Jana Šálková

učitelka na 1. st., TU 4. + 5. ročníku,

email: salkovaJana@seznam.cz

Bc. Petra Ferdanová

vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga,

email: petferdanova@seznam.cz

Aneta Dvořáková vychovatelka školní družiny,
Markéta Kovářová, DiS asistentka pedagoga,
   

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

 
Ivana Rodová vedoucí učitelka v mateřské škole,
Jana Čtveráčková učitelka v mateřské škole, koordinátorka EVVO pro MŠ,
Bc. Pavlína Čermáková učitelka v mateřské škole,
Bohdana Špinková uklízečka a školnice MŠ
   

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI:

 
Pavla Pokorná účetní a uklízečka 2. st.
Marie Svobodová školnice a uklízečka 1. st.
Marie Nejerálová

vedoucí školní jídelny,              Odhlašování obědů: 564 034 131

Dana Špinková kuchařka,
Blanka Klepáčková pomocná kuchařka,
   

Uložit