Horní menu

Jak jsme začali

Záměr vybudovat novou přírodní zahradu se poprvé objevil někdy v roce 2008. Impulsů bylo hned několik: velká vzdálenost původního pozemku od školy, škody na pěstované zelenině způsobené nenechavci, impulsy z některých škol a střediska ekologické výchovy Chaloupky. Konkrétní představu dostala nová zahrada v roce 2011, kdy jsme poprvé žádali o dotaci na její realizaci. Současně byl vybrán i prostor mezi mateřskou školou a jejím hřištěm. Úspěšná však byla až naše druhá žádost o dotaci z Fondu Vysočiny v roce 2012 z grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012. Novou přírodní zahradu jsme tak začali budovat na podzim roku 2012. Inspiraci jsme získali hlavně v Základní škole Myslibořice a na Chaloupkách. Naše představy jsme konzultovali s Ing. Vlastou Hábovou z Chaloupek. V září 2012 jsme využili dva dny, kdy v Domamili nešel elektrický proud. V rámci těchto dvou projektových dnů začali žáci se svými vyučujícími budovat první prvky naší přírodní zahrady.  A v červnu 2013 byla většina prvků hotova.

Původní stav

Krátka porada před budováním

Hotová zahrada

.

Fotodokumentace z budování jednotlivých prvků:

Hmatová stezka

.

Krokodýlí záhon s cibulovinami

.

Motýlí záhon trvalek

.

Bylinková spírála

.

Zahradní domek se zelenou střechou

   

.

Vrbičkový tunel

 

.

Gabionové posezení

.

Vysoké záhony:

  • z fošen

   
  • z gabionů

   
  • z kůlů

   

.

Zeleninové záhonky