Horní menu

Potravinová pomoc dětem

 

Cílem tohoto projektu je zabezpečit školní stravování dětem a žákům ze sociálně slabých rodin, a to formou uhrazení stravného ve školní  jídelně po dobu školního roku 2018/2019“ .

O podporu si musí rodiny, kterým náleží zákonná pomoc hmotné nouze, požádat samy.

 Odkaz MPSV