Kalendář skrytý

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy > Zpravodaje > ZPRAVODAJ 2010

ZPRAVODAJ 2010Datum konání:
31.12.2010

 ČLÁNEK do ZPRAVODAJE  2010                   

V  roce 2010 se naše školy staly nejen díky péči obce nepřehlédnutelnými, ale i z hlediska nových „kabátků“, ale i z hlediska  úspěšnosti jednotlivých žáků a učitelů. Naše malá obec se pomalu dostává do povědomí okolí svými aktivitami.

 

Ve školním roce 2010/2011 máme 97 žáků. Je to oproti loňsku pokles o 15 žáků. Z deváté třídy vyšlo 15 žáků, oproti tomu do první třídy nastoupilo jen 6, dalších 6 žáků z Martínkova přestoupilo do škol v Moravských Budějovicích.

            V letošním školním roce jsme opět pracovali bezplatně v tradičních zájmových útvarech a  nepovinném předmětu  výuka náboženství. Byly to: aerobik, angličtina, taneční, pěvecký, počítače,  sportovní,  stolní tenis, psaní na počítači, , hra na flétny, na kytaru, na klavír a akordeon, zájmová matematika, zájmová čeština, Šikulka, Kutílek, Praktik. Umožnili jsme dětem nadále  pokračovat  ve dvou odděleních  keramiky s vyučujícím pod hlavičkou DDM v Mor. Budějovicích. Toto je jediný placený kroužek. Bezplatně též nabízíme služby speciálního pedagoga, který se věnuje dětem s vadami řeči nebo se s specifickými poruchami učení.

            Pro rodiče jsme připravili kurzy práce s počítači, malování na hedvábí.

            Nezapomínáme ani na vlastním zvyšování kvalifikace pedagogů nejen v oblasti výukové. Všichni byli doškoleni v oblasti 1. pomoci, BOZP, PO, neustále studujeme a zdokonalujeme se v oboru výpočetní techniky. Čtyři učitelé studují dvouleté specializační obory a dva dálkově vysokou školu.  

 

Jako EKOŠKOLA

     Třídíme odpad a také máme ve vstupních prostorách budov (přístupné i pro veřejnost) sběrné nádoby na drobné elektrospotřebiče, baterie a na úsporné žárovky, zářivky a výbojky (do 40cm). Jako ekologická škola jsme zapojeni do Recyklohraní - republikové soutěžení s ekologickým zaměřením.

                           

V rámci RECYKLOHRANÍ jsme nasbírali v roce 2010 za vydatné pomoci občanů : 2 690 kg starého papíru, 570 kg velkého elektrozařízení, 190 kg            elektrozařízení a 24 kg baterií. Protože  recyklujeme od roku 2008, podařilo se   nám nasbírat potřebných 2 587 bodů a 3. 11. 2010 jsme mohli uskutečnit výběr    bodů na nákup dárku - a pořídili jsme si Stolní fotbal. (Pro orientaci – 1 bod je                        například za 1 kg elektrozařízení, 200 bodů získáváme za různé úkoly).

 

Co sbíráme

 • PET víčka
 • Baterie
 • Drobné elektrospotřebiče (holící strojky, fény, rychlovarné konvice, radiopřijímače, klávesnice, myši, vrtačky apod.)
 • Větší elektrospotřebiče (počítače, monitory, televizory)
 • Mobilní telefony
 • Úsporné žárovky, zářivky do 4O cm
 • Starý papír
 • Pomerančovou a citronovou kůru
 • Léčivé rostliny

     

 

 

 

            Ekologické aktivity:

1. 3. absolvovali žáci 4., 5., 6. roč.   ekologický výukový program " Obklopeni přírodou "

11.3.  EKOFILM Třebíč + eko  exkurze  - 2.stupeň

6. 4. Planetárium Brno a ekoexkurze (2. - 5. ročník)

23. 4. Beseda o energetice +1 .r. projekt ke Dni Země

5. 5.  připojení se k  Pokusu o rekord  o největší zoo na webu : www.eko - zoo.com

10.5.  slavnostní vpuštění andulek do nově postavené voliéry

12. 5. sběr papíru, odvoz elektrozařízení, monitorů a PC, monočlánků (v rámci Recyklohrahí)

31. 5. - 4. 6. společný projekt MŠ a 1.r. VODA

15. 6.nás reprezentovali  malí ekologové  na žákovské konferenci ve Velkém Meziříčí

3. 6. exkurze do čističky odpadních vod  (MŠ a 1. roč.)

21. 9. Třebíč - EKOlogické dopoledne  školní  tým Mgr. Buličkové   

27. 9. Zelený den s ekologickým zaměřením

4. - 14. 10. školní soutěžení projekt  "Mobilomanie" 

            12. 10. ZOO Jihlava

            14. 10. EKOkonference v sokolovně

20. 10. Den stromů v Lesonicích - odpolední soutěžení a exkurze – Lesy ČR

18. 10.  beseda  střediska Chaloupky na ekologické téma v sokolovně (4. - 6.ročník)

            Chováme pakobylky, akvarijní rybičky, vodní ráčky, žížaly a andulky. 

            Zapojili jsme se do republikových pokusů o zápis do Knihy rekordů.

Vytvářeli jsme z PET víček zvířata do EKOZOO. Počtem 119 kusů jsme se zařadili mezi pět nejšikovnějších škol. Dokázali jsme postavit v sokolovně jedno z největších zvířat – mořského koníka MEGOUŠE z 34 tisíc PET víček. Víc jsme jich ani neměli. Po ukončení soutěže jsme je v červnu věnovali do Domova důchodců v Budíškovicích na akci o invalidní vozík.

      Domamilským znakem 1 x 1 m vyrobeným z plastů jsme přispěli do největší Galerie měst a obcí. 

            Pracovali jsme na ekologickém projektu Kapka v moři a získali jsme z Fondu Vysočiny  52 tisíc Kč za spoluúčasti obce 13 tisíc Kč na pořízení kompostérů, nákup úsporných žárovek, dopravu na ekoexkurse nebo nákup ekologicky šetrných výrobků a nádob na tříděný odpad mj.

  Žáci spolupracovali na menších školních projektech k "Čarodějnicím" 1.r. , společný projekt           „ Stolování Zdravá výživa“ 1. + 9. ročník , „Naše vlast“ 1. + 6. r., „Cesta do pravěku“ 3. + 6.r., 1. + 2. r. Zahrada, 1. + 2. r. Les  a  celoškolním pod názvem  Mobilománie.

             Úspěšně jsme mezi prvními  podali projekt v rámci PEDOŠ (= peníze do škol)  „Kam kráčíme“ zkráceně PEdoDOM a v jeho rámci  pracujeme na tvorbě výukových šablon. V rámci tohoto projektu si můžeme pořídit dataprojektory, promítací plátna, notebooky, 2 interaktivní tabule, doplnit  počítače na prvním stupni (včetně stolů) , výukové programy aj. důležité věci, které si z běžného rozpočtu dovolit nemůžeme. Celková hodnota dvouletého projektu financovaného  z ESF je 774 382 Kč.

             V oblasti primární prevence žáci absolvují cyklus besed12 besed zaměřených na  protidrogovou tematiku. V rámci regionálního projektu „První pomoc do škol“ si zveme  odborníky -  zdravotní sestru a záchranáře, kteří tradičně jezdí se sanitkou a také  s jejím vybavením seznámují žáky. V říjnu čtvrťáci a páťáci probrali s pracovníkem Autoškoly z Mor. Budějovic dopravní výchovu a bezpečnost silničního provozu.

Besedovali jsme

 •  Se skupinou „Pohodáři“ v Jemnickém kinosále (2. st.) o zeměpisných  zajímavostech
 • na Úřadu práce v Třebíči o volbě  povolání, 8. ročník a 9. ročník
 • v rámci BESIP v Besedě v Mor. Budějovicích (6.a 7.r)
 • s policisty  (1.r.)
 • s policistou o trestní odpovědnosti (8. a 9. r.)
 • s paní spisovatelkou Gabrielou Střelákovou v rámci vycházky  s příběhy (1.st.)
 • o energetice RWE celá škola.                                          

Pozvali jsme si historickou skupinu PERNŠTEJNI (pro 4. - 9. ročník), aby nás seznámili s „Obrazy z války třicetileté“.

         V zimě jsme si vyzdobili dvorek 1.st. sněhovou sochou kombajnu a ledního medvěda, na podzim 2.st. suchou vazbou v rámci volitelného předmětu Domácnost a obě budovy svými výtvarnými pracemi i ekologickými informacemi.

            Vybudovali jsme za pomoci sponzorůa žákůvolieru pro exotické ptactvo na dvorku 2.st. a sami bylinkovou skalku před budovou 1.st., do níž jsme část sazeniček získali jako odměnu za úspěšné řešení úkolů v ekologickém centru Chaloupky.

            Zorganizovali jsme

 • v únoru  XI. školní ples, na kterém nám hrál  VÍKEND Hostěradice 
 • pro všechny zájemce z řad žáků v lednu  2x lyžování v Brtnici, 3x  bruslení v MB, v květnu dvoudenní výlet do Prahy  pro žáky 2.st.
 • v květnu dvanácté sportovní zápolení okolních malotřídních škol Domamilské sportovní hry
 •  v rámci třídních schůzek 2 prodejní výstavky knih a učebnic Knihkupectví Ježek
 • v červnu týdenní  VODÁCKÝ KURZ - tentokrát na Sázavu.  

               Uspořádali jsme v únoru Koncert - klavír a v květnu Koncert - kytary a flétny. Zasoutěžili jsme si ve školních kolech v soutěži pěvecké, recitační, dopravní, ve stolním tenise. V červnu jsme si zahráli fotbálek učitelé : deváťáci  (2 : 3). V červnu jsme zajistili na 2. st. promítání dokumentárního  filmu Zemřít ukamenováním v rámci akce „Promítej i ty“ nadace Člověk v tísni. V sokolovně jsme ukončili školní rok 2009/2010 v červnu Akademií. Vánoční koncert v Domě sv. Antonína v MB
Koncert na Den matek v Domě sv. Antonína v MB Svým vystoupením jsme přispěli na podzim i na setkání důchodců a na vítání dětí.

            Přispěli jsme prodejem drobných předmětů (tetovací obrázky, přívěšky, záložky) do tří fondů  - CHRPA (hipoterapie, koně), SIDUS (onkologicky nemocné děti) a  PÍŠŤALKA (na nákup invalidních vozíků).

             Podporujeme zdravou výživu dětí prodejem dotovaného „školního mléka“ a racionální výživy, 1. st. ovoce do škol.

            V závěru roku jsme díky sponzorskému příspěvku od MKCYKLO Jiří Kabelka koupili dvě  kola:  trekové KELLYS ALPHA 2010 a horské KELLYS SPHERA black 2010. Pomohou nám v přesunech mezi jednotlivými školami i při trénincích na dopravní soutěže, ve kterých dosahujeme velmi pěkných umístění.

             Během roku jsme navštívili  řadu zajímavých míst :

MěÚ, Muzeum, Archiv v Mor. Budějovicích 6. a 7. roč., keramickou dílnu v DDM , divadlo v MB 2. a  3. ročník, Planetárium Brno 4. + 5. r., 2 x jsme vyrazili s 8. a 9. ročníkem na cyklovýlet spojený s exkurzí  - v červnu do DALEŠIC a  DUKOVAN a v  září do TŘEBÍČE.

            Ve výletovém týdnu v červnu:  1.roč. Jaroměřice n. Rokytnou a Střítež, Mor.Budějovice,    2. – 5. ročník  Pohádkový hrad Roštejn, na tři dny pak : 6. roč. Lednici a  Valtice, 7. roč. Rožnov pod Radhoštěm, 8. roč. Moravský kras a pětidenní výlet zvládl 9. roč. do Železné Rudy a Německa. 

           Ve škole přespali žáci se svými učiteli na konci šk. roku 1. a 5. ročník a v září 6.ročník.                Vystupující žáci navštívili v rámci rozhodování o budoucím povolání 21. 10. veletrh Didakta, SŠ stavební v Třebíči, učilišti v Třešti  a SŠ řemesel a služeb v MB, Úřad práce v Třebíči.

             Pomáhali jsme obci při rekonstrukcích našich škol: 18. - 23. 6. oklepáváním zdí a stěhování školního nábytku ze dvou učeben  kvůli  generální opravě podlah  a při vyklízení půdy v budově 1.st. před jejím zateplováním. Při prezentaci obce i školy - 18. 9. aktivní účastí na oslavách           10. výročí  MB regionu. Žáci 4. a 5. ročníku pomohli se sázením ovocných stromků v blízkém okolí Domamile - 2. 11. zasadili 18 stromků při výjezdu z Domamile směrem na Litohoř na bývalé šk. zahradě a kolem silnice.

            Obec pomohla nám. Díky zateplení obou budov ZŠ  a sokolovny máme lepší podmínky na výuku. Také jsme dostali nové lavice a židle do dalších učeben na 2.st. Ke konci října začala výstavba venkovní přírodní učebny na dvorku 2. st.. Pomohli jsme se základy. Další práce zajistila obec pracovníkem VPP. Už se těšíme, jak se nám v ní bude  pěkně učit!.

 

             Naše úspěšná umístění žáků v roce 2010

1. místo v mezinárodní matematické soutěži družstev TAKTIK 

1. místo v softbale a postup do krajského kola v Havlíčkova Brodu

Dopravní soutěž: oblastní kolo v MB  

1. místo  mladší družstvo (Petr Štěpán, Rosťa Aipldauer, Petra Svobodová a Eva Koudelková)

 2. místo starší družstvo (Martin Jordánek, Milan Koudelka, Magda Svobodová, Kristýna Kalinová )

Dopravní soutěž:  krajské kolo  v Jaroměřicích n. Rok. 

2. místo mladší žáci

1. místo v jednotlivcích získal  Petr Štěpán

Pohár rozhlasu - atletická soutěž družstev v Třebíči  (chlapci 6. a 7. ročník) 

1.místo skok do dálky Jiří Tržil,

3. místo štafeta, 3. místo Skok do výšky Tomáš Pokorný, celkově 7. místo ze 16 škol

Okresní  soutěž "Nejen prima vařečka"

2.místo mladší i starší kategorie

"Upovídaný budík" oblastní recitační soutěž v Mor. Budějovicích

v kategorii 1. a 2. roč dělené 1. místo  Zdeněk Kružík  dělěné 3. místo  Lenka Klimešová

v kategorii 3. a 4. ročníků dělené 3. místo Monika Nahodilová

v kategorii 5. ročníků  1.místo Vítek Špaček, 2.místo Jaroslav Nahodil, 3. místo Lenka Doležalová

OK matematické soutěže 5. ročníků Pythagoriáda v Třebíči. 

4. místo Petra Svobodová v celkovém hodnocení a zaostala o pouhý bodík za bronzovým stupínkem z celkového počtu 200 žáků a 11. místo a Jaroslav Nahodil.

1. místo Třebíč - EKOlogické dopoledne  školní  tým (žáci z  3. – 9.roč.) (mj. první cena, kterou jsme získali byl digitální fotoaparát pro školu).

   

            Děkujeme všem sponzorům, obecnímu úřadu, přátelům za pomoc, ať už finanční, materiální nebo jen morální.

           

            V příštím roce 2011 přejeme všem hodně zdraví a  lidí, co se dovedou společně  radovat  z úspěchů  i pomoci v nesnázích.

                                                    Mgr.Hana Tichá, ředitelka školy                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek   Menčík Vánoce 2010                                                                                              9.roč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Dvořáková 9.r.

 

 

 

 

                                                                        Lukáš Bauer PF 2011 

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Lída Břinková PF 2011

 

 

 

 

 

 

 

Eva Zikmundová 9.r.

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů