Rozvrh

ROZVRH 2017 - 2018.jpg
 

Zájmová činnost

Zájmové kroužky:         vedoucí:

hra na flétny                     Mgr. Lenka Klimešová, Mgr. Petra Řepová, Ph.D., Mgr. Jana Šálková

hra na klavír                     Petra Ferdanová

sportovní                          Mgr. Zdeněk Řepa

reedukace SPU               Mgr. Petra Řepová, Ph.D.

logopedie                         Mgr. Petra Řepová, Ph.D.

keramika                           Kateřina Rauscherová, DDM 

Čj - procvičování                Mgr. Jana Šálková

angličtina (1.,3.,5.r)         Mgr. Lenka Klimešová

angličtina (2., 4. r)           Mgr. Blanka Buličková

dramatický                       Mgr. Lenka Klimešová

bruslení                             Mgr. Zdeněk Řepa

 

 KROUŽKY 2017 - 2018.jpg