První stupeň

Budovu prvního stupně najdete za kostelem v budově č. 10. První stupeň je organizován jako malotřídní škola. Najdete zde i školní družinu.

1. třída 9 žáků, třídní učitelka Mgr. Lenka Klimešová

2. třída (2. a 3. ročník ) 19 žáků (9 + 10), třídní učitelka Mgr. Petra Řepová, PhD.

3. třída (4. + 5.ročník) 22 žáků (14 + 8), třídní učitelka Mgr. Jana Šálková

vychovatelé ve školní družině: Petra Ferdanová, Bc. Pavel Šplíchal