Kalendář skrytý

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy > Zpravodaje > ZPRAVODAJ 2014

ZPRAVODAJ 2014Datum konání:
31.12.2014

ZŠ a MŠ DOMAMIL

Tak je to tu znovu – vždy, když ke konci roku píši o mé školičce do domamilského Zpravodaje, uvědomuji si, jak ten čas pádí. Jsem ráda, že mě osud zavál sem a vážím si toho, že se mnou na pracovišti jsou tak šikovní a spolehliví lidé. Pokusím se vás v kostce a v limitovaném prostoru seznámit s našimi aktivitami.

V letošním kalendářním roce jsme pokračovali ve výuce podle našeho školního vzdělávacího programu, který jsme nazvali Davídek.

Začnu

EKOLOGICKÝMI AKTIVITAMI:

Opět jsme dokázali, že jsme správná ekologicky zaměřená škola. Hned v lednu 2014 v IKEA soutěži „Spolu s vámi získali naši žáci  pod vedením Ing. Kabelky druhé místo s nově vybudovanou Ukázkovou přírodní zahradou a 15 žáků se dvěma pedagogy se mohlo vydat 23. - 26. 3.  na třídenní výukový pobyt v hodnotě 25 000 Kč do střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn.

V březnu jsme přidali vítězství v soutěži Zelené školy a s tím i 10 tisíc Kč na vybudování Pergoly pro kola.  Autorkou projektu byla Mgr. Řepová, PhD. ve spolupráci s Ing. Kabelkou. Pergolu můžete vidět rozestavěnou na dvorku 1. stupně. Vítězná suma pokryla náklady na dřevo, montáž a barvy. Výhledově osázíme okolí kvetoucími keři a rostlinami, aby se v pergole cítili dobře nejen žáci, ale i motýli. Na střechu a dlažbu musíme ještě našetřit.

Druhý červnový víkend jsme se poprvé zapojili do celoevropské akce Víkend otevřených zahrad. Hlavním koordinátorem byl Ing. Kabelka a akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Během dvou dnů navštívilo přírodní zahradu kolem osmdesáti zájemců z blízkého i vzdálenějšího okolí. Návštěvníci se nejvíce zajímali o bylinkovou spirálu a hmyzosnubné rostliny na motýlím záhoně, a mohli ochutnat vlastnoručně namíchané osvěžující bylinkové vody. Pozornosti neunikly ani tři ukázkové vysoké záhony z různých materiálů. Gabionové posezení plnilo svůj účel při odpočinku. Děti si vyzkoušely bosky hmatovou stezku nebo pozorovaly skokany v jezírku. Všichni si pak mohli vyluštit velkou křížovku.

Děti z Ekologického kroužku se od podzimu 2013 starají o studánku směrem na Litohoř a ve své péči pokračovaly i v letošním roce.

Sbíráme elektroodpad, baterie, úsporné žárovky, zářivky, hliník, PET víčka, papír…možná by bylo jednodušší vyjmenovat, co nesbíráme. Lidé nám přispívají a pomáháme si navzájem. My za odevzdaný odpad získáváme body v RECYKLOHRANÍ a naši spoluobčané se mohou jednodušeji zbavit nepotřebných elektrospotřebičů.  Letos jsme zatím do konce října nasbírali 686 kg elektrozařízení a neuvěřitelných 81 kg baterií.

Uspořádali jsme 25. 4. Zelený den + den dopravních aktivit, 16. 5. jsme se aktivně zúčastnili EKOtrhu v Mor. Bud., 30. 5. K nám přijela Recyklační hlídka (= proběhly besedy s odborníky na ekologická témata, akce byla za body z RECYKLOHRANÍ). Žáci 3. - 6. ročníku se vydali 22. 10.  na Den stromů do lesonické obory a

23. 10. 2014 se zástupci školy zúčastnili Semináře dobré praxe Ekoškol ve Žďáru nad Sázavou.

            Pokračujeme v údržbě a rozšiřování přírodní zahrady. Na podzim jsme vysadili naproti OÚ staré a netradiční druhy stromů a keřů jako je kdouloň, mišpule, moruše, aronie, dřín (svída krvavá)…

Školu jsme dvakrát prezentovali v Zámeckých konírnách poprvé v květnu 2014 v rámci Ekotrhu, kde jsme představili ekologické aktivity naší školy (zájem vzbuzovaly mj. prostorové piškvorky vyrobené z odpadního materiálu) a podruhé v říjnu 2014 v rámci Císařského posvícení, kde jsme seznámili s naším prozatím největším projektem financovaným EU „Individuální a speciální péče v Základní a Mateřské škole Domamil“.

Od září jsme zavedli 1 x měsíčně konzultační hodiny s vyučujícími. 

Činnost v projektech:

Momentálně pracujeme na jednom projektu spolufinancovaném Krajem Vysočina „Ekologické aktivity v ZŠ a MŠ Domamil“ a dvou „evropských“ projektech. Jeden je již výše zmiňovaný (od 1. 4. 2013 – 31. 1. 2015) a v druhý „Informační centra digitálního vzdělávání“ CZ.1.07/1.3.00/51.0028 (září 2014 – červenec 2015), kde jsme partnery NIDV Jihlava.

Problémy nám dělá financování evropských projektů, protože si je musíme předfinancovávat, a jen díky obci, která nám poskytla pro letošní rok (a přislíbila i pro rok 2015), zálohu na provoz školy, můžeme obstát. Často to jsou nemalé „nervy“, ale na druhé straně si díky těmto projektům můžeme pořídit věci a zařízení, na které bychom ani zdaleka neměli. Myslím tím např. 3 interaktivní tabule, notebooky, dataprojektory aj. výpočetní techniku, bez kterých se moderní škola dnes ani nemůže obejít.

Z dalších aktivit školy:

Během roku 2014 absolvovali naši žáci v rámci výuky a v zájmu rozšiřování znalostí řadu besed, exkurzí a výstav. Spolupracovali na instalaci výstav a přípravě kulturních vystoupení. Reprezentovali školu v soutěžích vědomostních, sportovních i výtvarných.

Všichni zaměstnanci školy se školili ve svých profesích a zdokonalovali se odborným studiem a samostudiem. Všichni absolvovali 22. 5.  pravidelné proškolení s práci s elektrozařízením (školení jsme organizovali i pro okolní školy).

Prvňáčky, ať loňské, tak letošní provází celoroční projekt Mgr. Klimešovéve spolupráci s obecní knihovnou, paní knihovnicí M. Šabatkovou a paní spisovatelkou G. Kopcovou "Čtení prvňáčkům", jehož vyvrcholením je vždy pasování prvňáčků na čtenáře.  

Již dlouholetou zavedenou akcí pro okolní školy je sportovní zápolení žáků1.stupně Domamilské hry. Letos proběhl již neuvěřitelný šestnáctý ročník a poprvé s námi přijelo poměřit síly pět škol (Budkov, Budeč, Budíškovice, Litohoř, Jakubov). Celkem tedy šest škol, a to znamenalo účast skoro dvou stovek závodníků. Přidaly se tréninkově tradičně i naše školka a školka z Jakubova. 

Závodilo se ve dvou kolektivních hrách - malé kopané a ve vybíjené. Všichni jednotlivci soutěžili ve dvou věkových kategoriích v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50 m a skoku dalekém. 

Nejlepším sportovcem byl náš Adam Špinka, který získal tři medaile. Ve vybíjené jsme podlehli školákům z Budíškovic a obsadili jsme 2. místo, ale v malé kopané jsme letos bez vážné konkurence zvítězili, protože naši malí fotbalisté mají silný tým a dokázali se prosadit  nejen na Domamilských hrách, ale i v OK v Mor. Budějovicích, kde zvítězili i nad městskými školami. 

Když už jsme u sportu, nesmím zapomenout, že jsme se 2x zapojili do nového projektu Olympijský víceboj Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu, který se zaměřuje především na rozpohybování dětí základních škol po celé republice. Hlavním cílem víceboje není dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu standardních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1.− 9. r. ZŠ do šesti měřitelných disciplín.

Poprvé jsme získali stříbrné umístění a podruhé jsme za rychlou počáteční registraci obdrželi balík s hodnotnými sportovními dárky (např. fotbalový, basketbalový míč, sportovní tašku, bundu, stopky, 50m pásmo, sadu kuželů….).

Úspěšná umístění žáků v roce 2014

10. 4. oblastní kolo recitační soutěže "Upovídaný Budík" v Mor. Budějovicích v kategorii žáků 1. r. 1. místo  David Řepa, v kategorii žáků 3. a 4. r. 2. místo Marek Řepa

24. 4. 2014 1. místo v Expedici Karakoram v Brně, žáci 9. r.

29. 4. 2014  1. místo Mc Donalds Cup , Mor. Budějovice 1. - 3. r. postup do OK

23. 10. 2014 - 1. místo družstvo dívek (Lojdová, Papoušková, Kat. Švecová) v turnaji ve stolním tenise, kat. III., Hrotovice, - postup 10. 11. do Havl. Brodu do krajského kola 5. místo

6. 11. 2014 1. místo a postup do Prahy 18. 11. žákyně z 8. r. Romana Špačková v  soutěži "Košík plný rozumu", 3. místo žákyně ze 7. r. Kristýna Švecová.

Uskutečnili jsme charitativní SBÍRKY:

PET víčka, sbírky pro fondy SIDUS, PÍŠŤALKA, CHRPA, Život dětem a Český den proti rakovině.

VÝSTAVY:

15. 4 prodejní výstavka knih Levné knihy Beránek v budově 1. stupně

3x v rámci třídních schůzek výstavka učebnic a knih (p. Ježek) 

BESEDY:

7. 1. besedy s lektorkami ZDRAVÁ 5, celá škola

10. 1. beseda s horolezcem p. J. Jakubcem, Národní parky Ameriky

11. 2. První pomoc, beseda pro 8. a 9. ročník

6. 3. beseda Finanční gramotnost, Česká spořitelna, MB, 6. +7. r.

13. 5. Úřad práce, Třebíč 8. r.

26. 5. - 2.   - beseda s Pohodáři v Jemnici,

24. 10.  beseda Motani KEŇA A GORILY (5. - 9. r.), Městské kulturní středisko Mor. Bud.

25. 9. beseda Nicolas Winton, Mor. Budějovice 5.  - 9. roč.

7. 11. Úřad práce, Třebíč 9. roč. + 4 vycházející žáci

13. 11. promítání filmu + beseda k 17. listopadu s p. Mejstříkem

ORGANIZOVALI  JSME:

19. - 25. 1. lyžařský kurz Železná Ruda 

31. 1. 15. školní ples

27. - 28. 5. vodácký kurz Vltava, žáci 2. st.

27. 3. školní kolo v recitaci - 1. stupeň

16. 4. pasování prvňáčků na čtenáře

5. - 7. 5. Adaptační pobyt v  Březové, 1. st. 

15. - 20. 6. adaptační pobyt v Českém ráji, 2. st.

19. - 20. 9. -víkendový pobyt v  KDOUSOVĚ, 1. st. a víkendový pobyt v Havlišově mlýně, 2. st.

SPORTOVNÍ AKTIVITY + exkurze

bruslení v MB

21. 1. turnaj ve stolním tenise, žáci 2. st., kteří nejeli na LVK

10. 2. vybíjená -  I. stupeň (3. místo), Mor. Budějovice

v dubnu až červnu plavání 3. a 4. r. v Třebíči, bazén Laguna

22. 4. - 3. + 4. r., Třebíč exkurze VODÁRNA 

29. 4. - 3. + 4. r., Třebíč TEPLÁRNA

28. 5.  OK Dopravní soutěže v MB, 1. kat., 4. místo

15. 5. softbal – II. stupeň, 4. místo

Pohár rozhlasu 2. st., Třebíč

14. 6. Atletický trojboj - I. stupeň

5. 9. cyklovýlet do Třebíče, 2. st.

5. 11. halová kopaná, 6. +7. r., Mgr. Řepa,

ostatní SOUTĚŽE:

17. 10. Školní kolo  dějepisné  soutěže "Bible a my" 

KULTURNÍ VYSTOUPENÍ:

vítání dětí v obci Domamil

25. 6. malý koncert (klavír a flétničky

18.10. Setkání s důchodci v sokolovně

5. 12. - Mikulášské nadělování (1.st. + MŠ + v Nové  lékárně v Mor. Budějovicích)

- zpívání při rozsvěcení stromečku

DALŠÍ AKCE:

14. 1. předškoláci u prvňáčků

prvňáčci na návštěvě v knihovně, Mgr. Klimešová

28. 2. karneval v družině

12. 5.  sedmáci na MAJÁLES v Mor. Bud.

26. 6. Vystoupení historické skupiny Pernštejni (3. - 9. ročník)

12. 11. - setkání zaměstnanců školy se zastupiteli obce Domamil

19. 12. zájezd Vánoční Vídeň

Bylo toho dost a máme z toho radost.

Přeji všem do příštího roku 2015 hodně zdraví, elánu a spokojenosti, ať Vás nikdo netrápí a je Vám dobře na světě

                     za všechny žáky i zaměstnance školy

           Mgr. Hana Tichá, ředitelka školy

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů