Aktuální informace ke konci školního roku 2018/2019 a k začátku nového školního roku:

V případě dotazů a nejasností pište nebo volejte: Mobil 773 171 320 (volání a SMS) * E-mail sjdomamil@seznam.cz

 

 

 


Školní jídelnu najdete v budově č. 135, ve které se nachází i MŠ z jedné strany a z druhé strany OÚ Domamil s veřejnou knihovnou.

Vedoucí školní jídelny je Pavlína Pokorná, kuchařkou paní  Dana Špinková, pomocnou kuchařkou paní Blanka Klepáčková.

     

Informace pro rodiče školní rok 2018/2019

Vážení rodiče a zákonní zástupci, ve školním roce 2018/2019 nastane několik změn:

I. Platba stravného bude možná pouze inkasem nebo bankovním příkazem (poštovní poukázkou) ve prospěch účtu 8400000815/7940. Podklady pro platbu bankovním příkazem (poštovní poukázkou) si rodiče budou vyzvedávat sami ve školní jídelně na začátku každého měsíce, dětem se tyto podklady dávat nebudou. Nezapomeňte u své banky povolit v měsíci září dostatečně vysoký limit inkasa, protože budeme strhávat stravné na měsíc září 7. 9. 2018 a na měsíc říjen 15. 9. 2018, poté ho zase můžete snížit.

II. Platby budou prováděny zálohově k 15. dni v měsíci na měsíc následující.

a. Výše záloh:

· MŠ 2-6 let: 620,00 Kč

· MŠ 7 let: 680,00 Kč

· ZŠ 7-10 let: 400,00 Kč

· ZŠ 11-14 let: 440,00 Kč

· ZŠ 15 let: 480,00 Kč

· Zaměstnanci: 500,00 Kč

b. V případě nepřítomnosti dítěte bude následující záloha snížena o danou částku a naopak v případě nedoplatku se záloha navýší.

III. Odhlašování/přihlašování odpoledních svačinek pro žáčky v MŠ pouze ve školní jídelně od 6:00 do 8:00 hod.

IV. Přihlášky ke stravování doručte, prosím, do školní jídelny co nejdříve.

Informace pro nové strávníky

I. Věkové skupiny a cena stravy:

· MŠ 2-6 let přesnídávka 7,00 Kč

oběd 17,00 Kč

svačina 7,00 Kč

· MŠ 7 let přesnídávka 7,00 Kč

oběd 20,00 Kč

svačina 7,00 Kč

· ZŠ 7-10 let oběd 20,00 Kč

· ZŠ 11-14 let oběd 22,00 Kč

· ZŠ 15 a let oběd 24,00 Kč

· Zaměstnanci přesnídávka 9,00 Kč

oběd 34,00 Kč

II. Do věkové skupiny jsou strávníci zařazovaní na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku (školní rok od 1. 9. do 31.8.)

III. Odhlašování/přihlašování obědů je možné nejpozději od 6:00 do 7:00 hod. daného dne ve školní jídelně a to osobně nebo telefonicky (viz. níže). Pozdější odhlášky/přihlášky nebudou brány v potaz.

IV. V době nemoci je rodič povinen dle § 4 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, dítě ze stravování odhlásit.

V. První den neplánované nepřítomnosti dítěte (v MŠ, ZŠ), kdy nebylo možné odhlásit oběd dle stanovených pravidel, má možnost zákonný zástupce si tento oběd odebrat do přinesených nádob (jídlonosiče).

VI. Ostatní dny, kdy strávník není přítomen, nemá nárok na zvýhodněnou cenu stravování a je povinen stravování odhlásit ve školní jídelně!

VII. Informace o podmínkách stravování jsou ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je umístěn na nástěnkách a internetových stránkách školy www.skoladomamil.cz

VIII. V případě jakéhokoliv dotazu se můžete obrátit na vedoucí školní jídelny a to telefonicky nebo e-mailem (viz. níže) nebo osobně v době od 7:00 do 9:00 a od 12:00 do 14:00 hodin.

IX. Kontakty pro odhlašování a přihlašování obědů:

* Pevná linka 564 034 131 (pouze volání)

* Mobil 773 171 320 (volání a SMS) * E-mail sjdomamil@seznam.cz

Pavlína Pokorná DiS., vedoucí školní jídelny