Rozvrh

ROZVRH 2017 - 2018.jpg
 

Zájmová činnost

Zájmové kroužky:         vedoucí:

hra na flétny             Mgr. Lenka Klimešová, Mgr. Petra Řepová, Ph.D., Mgr. Jana Šálková

hra na klavír              Petra Ferdanová

sportovní                   Mgr. Zdeněk Řepa

stolní tenis                

reedukace SPU        Mgr. Petra Řepová, Ph.D.

keramika                    Kateřina Rauscherová, DDM 

vaření                          Mgr. Jana Dvořáková

zájmová Ma 9.roč     Mgr. Jana Dvořáková

zájmová Čj 9.roč       Mgr. Zdeněk Řepa

zájmová němčina     Mgr. Blanka Buličková

dramatický                  Mgr. Lenka Klimešová

bruslení                        Mgr. Zdeněk Řepa

 

 KROUŽKY 2017 - 2018.jpg