Rozvrh

rozvrh na stránky.jpg
 

Zájmová činnost

Zájmové kroužky:         vedoucí:

hra na flétny             Mgr. Lenka Klimešová, Mgr. Petra Řepová, Ph.D.

hra na klavír              Bc. Petra Ferdanová

sportovní                   Mgr. Zdeněk Řepa            

reedukace SPU        Mgr. Petra Řepová, Ph.D.

keramika                    DDM 

vaření                          Mgr. Jana Dvořáková

 

doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem   Mgr. Dvořáková, Mgr. Tichá, Mgr. Řepa

dramatický                  Mgr. Lenka Klimešová

bruslení                        Mgr. Petr Menčík

ŠKOLNÍ KLUBY:

čtenářský

komunikace v cizím jazyce Mgr. Blanka Buličková, Mgr. Petr Menčík

občanské vzdělávání a demokratické myšlení Mgr. Radmila Punčochářová

badatelský  Ing. Miroslav Kabelka