Ažhla ní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

2017 / 2018

29. 6. slavnostní zakončení školního roku 2017/2018, vysvědčení

18. - 22. 6. třídní výlety, 2.st.

červen
18. 5. softball, Třebíč, 2.st.

16. 5. - Den proti rakovině

         - Pohár rozhlasu, Třebíč, 8/9 r.

15. 5. Pohár rozhlasu, Třebíč, 6/7 r.

8. 5. Den vítězství, svátek

4. 5. MC Donald´s Cup, Třebíč, 1. st.

3. 5. Atletický trojboj, 1.st., Třebíč

1. 5. Svátek práce, svátek

květen

18. 4. zápis do 1.ročníku, 13:00 - 16:00 h

23. 4. beseda MOTANI, Mor. Budějovice, 2.st.

16. 4. - 2. kolo přijímacích zkoušek

12. 4. - Upovídaný budík, recitační soutěž v DDM

         - 1. kolo přijímacích zkoušek

11. 4. zápis do 1.ročníku, 13:00 - 16:00 h   
 
duben
 
březen
30. 3. Velký pátek, svátek
čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018 velikonoční prázdniny
19. 3. beseda primární prevence 8/9 r.
14. 3. Matematická olympiáda, Třebíč,
12. 3. beseda primární prevence 6/7 r.
 
únor
26. 2. -  4. 3.  jarní prázdniny
21. 2.- vybíjená, 1.st.
          - školení první pomoci, ped. prac.
19. 2. beseda Klima ve třídě, 7.r., 8:15 - 11:00h
14. 2. primární prevence 8/9 r.
8. 2. beseda - Prevence dětských úrazů, 2. + 3.r. (8:15 - 11:00)
7. 2. Kanisterapie, 1.st.-odloženo - termín bude upřesněn
2. 2.   pololetní prázdniny 
          19. školní ples, hraje VÍKEND HOSTĚRADICE
1. 2.  beseda Klima ve třídě, 7.r., 8:15 - 11:00h
leden 2018
31. 1. pololetní vysvědčení, první vysvědčení pro prvňáčky
30. 1. návštěva prvňáčků v místní knihovně
25. 1. 13:00 h pololetní pedagogická rada
23. 1.  beseda primární prevence 6/7.r., 9:15 - 11:00h
14. -  20. 1.  LVK Železná Ruda, 2.st.,
11. 1.schůzka pro rodiče vycházejících žáků
prosinec
23. prosince 2017 -  2. ledna 2018  vánoční prázdniny
22. 12. vánoční besídky tříd
21. 12. plavecké závody, školní kolo, Mor. Budějovice, 2.st.
             školní kolo v piškvorkách a stolním tenise
průběžně besedy prvňáčků v místní knihovně
12. 12. Zážitkový stan v sokolovně, 1. - 9.r.,
10. 12.  od 14 hodin divadelní představení dramatického kroužku
            - Rozsvěcování stromečku  v 16 hodin 
9. 12. generálka pohádky od 10 hodin
listopad
30. 11. - 13:00 h školení 1. pomoc, zaměstnanci
28. 11. vánoční tvoření, 1.st., 1.ročník
23. 11. v 13:15 h klasifikační porada,
            v 15:30 h třídní schůzky 
            od 15:00 h tradiční prodejní výstavka knih, Knihkupectví Ježek
21. 11. Husovy stopy, interaktivní program, 1.st.
17. 11.  Den boje za svobodu a demokracii, svátek
14. 11.  Husovy stopy, interaktivní program, 2.st.
8. 11. Úřad práce Třebíč, 9.r.
říjen

31. 10. Rychlosběr papíru

28. 10.  Den vzniku samostatného československého státu, svátek

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017 podzimní prázdniny

25. 10. exkurze SOU Dačice, 8. + 9.r.

            beseda Bezpečně na internetu, 4., 5.r.

22. 10.  Muzeum Třebíč,  + kostelíček, rozhledna, 4.,5. r.,

20. 10. - stolní tenis,ml. žáci, Hrotovice

19. 10. - DIDAKTA Třebíč, žáci 9.r. s rodiči

             13. 10. focení MŠ + 1.st. od 8:00 h

           - výstava, prezentace škol v Konírnách při příležitosti Císařského posvícení

  1. 10. Přírodovědná exkurze, Brno, 7:00 - 17:00 h

            prohlídka SŠ chemické a jejího motivačního centra s interaktivními modely

            jaderné a přečerpávací elektrárny, čistírny odpadních vod, spalovny odpadu apod.,

            kostel a lesní arboretum Křtiny s odborným výkladem, 2.st.

         - Drakiáda, 1.st., družina

        - Bramboriáda, družina

  1. 10. 2017 vystoupení skupiny PERNŠTEJNI

                     "STARÉ POVĚSTI ČESKÉ"- divadelní hra na motivy stejnojmenné knihy Aloise Jiráska

  1. 10. Přespolní běh v Domamili, ASŠK krajská úroveň, hlavní organizátor Mgr. Řepa
  2. místo v kategorii ml. žáků
 září

29.9.2017 ředitelské volno

28. 9. Den české státnosti, svátek

22.9.2017 žáci I. a II. stupně exkurzeTřebíč
                 I.stupeň : Třebíč Muzeum - Cesty časem, vodárna Kostelíček
                II.stupeň : Třebíč Alternátor, vodárna Kostelíček

13.9.2017 žáci 4. a 5. třídy - dopravní výchova Moravské Budějovice

4. 9. slavnostní zahájení školního roku v sokolovně
 

 

 

 

2016/2017

30. 6. 2017 slavnostní ukončení školního roku, rozdávání vysvědčení

26. - 28. 6. cyklovýlet 9.r. Národní park Podyjí, Mgr. Řepa, Mgr. Menčík

26. 6. Domamilská vzduchovka, 6. - 8.r., Ing. Kabelka a spol.

19. - 22. 6. výlet, 2.st., Praha, TU

18. 6. divadlo Motanice aneb Dařbuján a Pandrhola,

          v sokolovně 14:00 h v sokolovně, dramatický kroužek, Mgr. Klimešová

16.6.  generálka  pohádky, 2.st., 10:00 h

15. 6. porada, klasifikační porada

13. 6. výlet 1.st., Brtnice, TU

11. 6. víkend otevřených zahrad

4. - 8. 6. vodácký kurz, Ohře, 2. st. zájemci, Mgr. Menčík, Mgr. Řepa

1. 6. focení tříd, TU

červen

26. 5.    19. Domamilské hry

25. 5. Planetarium, Špilberk, 2.st., Mgr. Buličková

24. 5. Pasování na čtenáře 1.r., Mgr. Klimešová

17. 5. Pohár rozhlasu, 8. + 9.r.

16. 5. Pohár rozhlasu, 5. + 7.r.

12. 5. softbal, 8. + 9.r. 

          - Dopravní hřiště Mor. Budějovice, 4.r., Mgr. Šálková

          - trénink na dopravní soutěž, 2 družstva, MB, Ing. Kabelka

11. 5. beseda Trestní odpovědnost mládeže,  8. + 9.r. (5. + 6.h)

4. 5. Mc Donald´s Cup, I. st.,kluci 

2. 5. Atletický trojboj, I. st. 

květen

27. 4. náhradní zápis do 1. r., 13:00 - 16:00 h, Mgr. Klimešová, Mgr. Petra Řepová, Ph.D.

25. 4. ÚP Třebíč - volba povolání 8.r., 6:30 h - 11:00 h, Mgr. Buličková

24. 4. rychlosběr papíru

21. 4. Akční den, oslava Dne Země - k projektu Blíže k přírodě

20. 4.- beseda První pomoc do škol, záchranka, hasiči, od 10:00 h, 8.+ 9.r.

           -  zápis do 1. r., 13:00 - 16:00 h, Mgr. Klimešová, Mgr. Petra Řepová, Ph.D.

18. 4. beseda s Pohodáři, Borneo a Papua, v Jemnici, 5. - 9.r., Mgr. Buličková

13. - 17. 4. velikonoční prázdniny

10. 4. - školní kolo Dopravní soutěže, Ing. Kabelka

           - Recyklační hlídka, Ing. Kabelka

7. 4. beseda se zastupiteli obce a zaměstnanci ZŠ i MŠ

6. 4. regionální kolo recitační soutěže, odpoledne, DDM, Mor. Budějovice

5. 4. -  porada, od 15:30 h  třídní schůzky

5.  - 6. 4. velikonoční výstava v sokolovně, Mgr. Dvořáková

 duben

29. 3. ekoaudit

27. 3.  Pevnost Boyard, Třebíč, 6.r., Ing. Kabelka

24. 3. prezentace Armády ČR (POKOS), 2.st., + ZŠ Budkov, Mgr. Dvořáková

24. 3. v 9:15 h  školní kolo recitační soutěže, 1.st.

17. 3. Bible kralická, 8. + 9. r., Mgr. Řepa

3. 3. focení

1. 3.  vybíjená, 1.st., Mgr. Řepa

březen

20.- 26. 2. 2017 jarní prázdniny

17. 2. přátelská utkání ve florbale, ZŠ Želetava ,ml., st. žáci 2.st., Mgr. Řepa

15. 2. PRVNÍ POMOC DO ŠKOL, 8. + 9.r., Mgr. Dvořáková

14. 2. OK matematické  olympiáda, Třebíč

           - vybíjená, I. st., Mor. Budějovice, Mgr. Řepa

12. 2. divadlo "O 12 měsíčkách", 14:00 h v sokolovně, dramatický kroužek pod vedením Mgr. Klimešové

10. 2.  od 7:30 h vystoupení skupiny Pernštejni

            "Vikingové - válečníci , mořeplavci, objevitelé a obchodníci"

                9:00 h - generálka pohádky O dvanácti měsíčkách

              - Pevnost Boyard, 3.+ 4.r., Třebíč, Mgr. Řepa

3. 2. pololetní prázdniny

 únor

31. 1. pololetní vysvědčení

27. 1. 18. školní ples hraje VÍKEND Hostěradice

25. 1. pololetní klasifikační porada, ve 13:15 h

15. - 21. 1. LVK Železná Ruda, 2.st., Mgr. Řepa, Mgr. Menčík, Ing. Kabelka, Mgr. Buličková, Mgr. Šálková

5. 1. 2017 v 15:00 h schůzka pro rodiče vycházejících žáků, 2.st., Mgr. Dvořáková

 leden

23. 12. 2016 - 3. 1. 2017 vánoční prázdniny

22. 12. třídní besídky

21. 12. plavecké závody školní kolo, MB, 2.st., Mgr. Řepa

15. 12. zájezd na  závody v biatlonu - muži v Novém Městě na Moravě, Mgr. Řepa

13.12. adventní zájezd do Vídně, zájemci, cestovní agentura TRIO, Mgr. Buličková, Ing. Kabelka

 5. 12. - Tonda obal na cestách, besedy, MŠ i ZŠ

          - mikulášské nadělování, MŠ a 1.st.

4. 12. rozsvěcení vánočního stromku, 16:00 h, Mgr. Klimešová, P. Ferdanová

2. 12. plavecké závody, MB, I. st., Bc. Šplíchal

 prosinec

22. 11.   - florbal, 6.+ 7.r.,kluci, Mgr. Řepa

18. 11. ředitelské volno

16. 11. beseda s pamětníkem, Božena Kopcová, 2.st., Mgr. Řepa

15. 11. - Úřad práce, Alternátor, Třebíč, 9.r.,  Mgr. Dvořáková   

12. 11. setkání s důchodci, kulturní vystoupení žáků školy

10. 11.  porada, od 15:30 h  třídní schůzky spojené s prodejní výstavou knih a učebnic, Knihkupectví Ježek

7.11. 2016    v 10:00 h   MOTANI beseda o Thajsku, 5. - 9.r., Beseda Mor. Budějovice

3. 11. exkurze SOŠ a SOU Třešť,odjezd v 9:20 h, 8. + 9.r.  svoz autobusem, Mgr. Dvořáková, Mgr. Buličková

2. 11. halová kopaná, 6.+ 7.r., 2. místo, Mor. Bud., Mgr. Řepa

 listopad

          školní kolo  Bible a my

26.- 27.10.2015 podzimní prázdniny

20. 10. DIDAKTA Třebíč - veletrh vzdělávání

19. 10. stolní tenis, 8.+ 9.r., Bc. Šplíchal

20. 10. stolní tenis, 6.+ 7.r., Bc. Šplíchal

15. - 21. 10. výstavkla v Konírnách v MB, Mgr. Dvořáková, Mgr. Tichá

6. 10. přespolní běh, 6. + 7. r., Třebíč, Mgr. Řepa

 říjen

16. 9. cyklovýlet Třebíč, 8.+ 9.r., Mgr. Řepa, Mgr. Buličková

15. 9. tenisový turnaj, družina

9. 9.  Evropský den recyklace baterií  

8. 9. tenisový turnaj, družina

5. 9. přespání ve škole, 6.r., Ing. Kabelka

1. září 2016 slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 v sokolovně

 září

DSCN5827.JPG

Kalendář akcí    2015/2016

30. 6. slavnostní ukončení školního roku, rozdávání vysvědčení

28. 6. v 10:00h, VZPoura úrazům - beseda pro 2.st. (90 minut)

   27. 6. klasifikační porada

24. 6.  výlet  Rosice, 1. - 5.r.

19. - 25. 6. (skutečně od neděle do soboty) výlet Jeseníky, 6. - 9. r., třídní učitelé

17. 6. divadlo LAKOMEC, Horácké divadlo Jihlava, 8:30 h 2.st., Mgr. Řepa

          - koncert v 15:30 h, budova 1.st.

16. 6.  8:25 h skupina Pernštejni "Jak válčili Husité", 1. - 9.r.

14. 6. družina "Tvoje tvář má známý hlas"

13. 6. Dopravní hřiště, Mor. Budějovice, 4. + 5.r., Mgr. Šálková

8. - 10. 6. cyklovýlet, 9. r., Mgr. Řepa, Ing. Kabelka

8. 6.  Dopravní hřiště, Mor. Budějovice, 6. + 7. r., Mgr. Buličková, Mgr. Dvořáková

  1. a 2. 6.  kamion  s besedou Mise plus Eon, Mgr. Dvořáková, Ing. Kabelka

2. - 3. 6.Cyklista Vysočiny, okresní kolo Dopravní soutěže, družstvo ml.žáků + Ing. Kabelka

červen

31. 5.     Příjezd Karla IV., 2.st., Mgr. Buličková

28. 5.    O hloupé havířce, divadelní představení, žáci pod vedením Mgr. Klimešové, sokolovna od 14:30hodin

25. - 27.5. vodácký kurz Bílina, Sázava, zájemci 2.st.,Bc. Menčík, Mgr. Řepa

25. 5.    18.Domamilské hry za účasti sedmi okolních škol, Mgr. Řepa

24.5. generálka pohádky v sokolovně , 9:15 h, Mgr. Klimešová

23. 5.    Pasování  na čtenáře, 8:00 h obecní úřad, 1.r., Mgr. Klimešová

             - od 9:00 h focení MŠ, 1.st., 2.st.

13. 5.    - softball 2. st., Třebíč,  Mgr. Řepa (5.místo)

11. 5.     Český den proti rakovině

4. 5.      Atletický trojboj 1. st., Mgr. Řepa (celkově 5.místo z 11 škol)

3. 5.      oblastní kolo ve fotbale,  1. st., Třebíč,  p. u. Šplíchal (2. místo)

             - okresního kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů,   Náměšť nad Oslavou ,

                  postup vítězného družstva I. kategorie (Hana Svobodová, Nela Bajerová, Adam Špinka a Petr Novotný), Ing. Kabelka

2. 5. Pohodáři Srí Lanka, Jemnice, 2.st., Mgr. Buličková

květen

25. 4. Učíme se na zahradě (učitelé), Ing. Kabelka

       od 7:30 h První pomoc do škol,  od 11 h sanitka Záchranáři,  8. + 9.r.

20. 4. oblastní kolo,Dopravní soutěž Mor. Budějovice, 2 družstva + Ing. Kabelka

          zápis do MŠ

15. 4. přijímací zkoušky

          Úřad práce, Třebíč, 8. r., Mgr. Dvořáková

14. 4. porada, třídní schůzky

         prodejní výstavka učebnic a knih, Knihkupectví Ježek

8. 4. schůzka pedagogů se zastupiteli obce

7. 4. oblastní kolo v recitační soutěži, DDM Mor. Budějovice, 14:30 h, Mgr. Řepová

duben

24. - 28. 3. velikonoční prázdniny

březen

 27. 2. Karneval, 1.st.

24. 2. Dudáci v sokolovně, MŠ + 1.st.

18. 2. beseda pro rodiče od 15:30h v budově 2.st.,

          STŘED Mor. Budějovice

8.-12.2.2016 Jarní prázdniny

4. 2.  náhradní zápis (12 - 16 h)

únor

29. 1. pololetní prázdniny

       17. školní ples, hraje skupina VÍKEND Hostěradice

28. 1. Vysvědčení

27. 1. okrskové kolo ve vybíjené,Mor. Budějovice 4. + 5.r. (2. místo)

          Zápis do 1.třídy (12 - 16 h)

22. 1. návštěva MŠ v 1.třídě

20. 1. 1.stupeň - kulturní vystoupení s p.Uhlířem + návštěva Planetaria v Třebíči

19. 1.  zahájení výuky plavání 3. + 4.r. letos poprvé v ZŠ Havlíčkova v M.Budějovicích

           odjezd 9:50 h (výuka 10:45 - 12:15 hodin)

17.-23.1. 2016 Hory - Železná Ruda, 2.st.

14. 1. klasifikační porada

 13. 1. schůzka s rodiči vycházejících žáků v 15:15h  - Mgr. Dvořáková

leden

23.12.2015-1.1.2016 Vánoční prázdniny

19. 12. vánoční pohádka divadelního kroužku "Anděl páně" , Mgr. Klimešová od 14 hodin

16. - 17. 12. vánoční výstavka v sokolovně

15. 12. - prezentace SPŠCH Brno - demonstrační pokusy v 11.45 – 12.30 h, 8. + 9.r., Ing. Kabelka

          - pískování obrázků 10:00 - 11:00 8. + 9.r.  , 11:00 - 12:30  - 6. + 7.r., Mgr. Tichá

4. 14. Mikuláš pro MŠ a 1.st, žáci 9.r., Mgr. Řepa

         - zpívání u rozsvěcení vánočního stromečku, p.u. Ferdanová, Mgr. Klimešová

3. 12. film + beseda o roku 1968, 2.st. v 9:15 h, Mgr. Řepa

 

24.11. beseda se spisovatelkou  Petrou Braunovou, 1. st., Mgr. Petra Řepová, Ph.D.

19. 11. pedagogická rada, třídní schůzky, prodejní výstavka knih a učebnic Knihkupectví Ježek

18. 11. OK "Bible a my", ZŠ Šumná

3. 11. MOTANI, beseda Divoký Madagaskar, 2.st., Mgr. Buličková

1. - 7. 11. týdenní výukový pobyt v Londýně, 12 žáků, Bc. Menčík, Mgr. Řepa

 listopad

29.-30.10.2015 Podzimní prázdniny

23. 10. Úřad práce, Alternátor, Třebíč, 9.r., Mgr. Dvořáková

          beseda o kynologii - 1.st., Mgr. Šálková

22. + 23. 10. turnaj ve stolním tenise v Hrotovicích, p.u. Šplíchal

21. 10. rychlosběr papíru

16. 10. exkurze v SOU Dačice, 8.+9.r., Mgr. Dvořáková

          prezentace školy na výstavce v Konírnách při příležitosti Císařského posvícení v Mor. Bud.

15. 10. vycházející žáci s rodiči na akci DIDAKTA 2015 - volba povolání

1. 10. školní kolo "Bible a my"

 říjen

21. -22. 9. cyklovýlet + EXKURZE 8.+9.r. DALEŠICE (v 9:30h), DUKOVANY (ve 13:30 h) , Mgr. Řepa, Ing Kabelka, Bc. Menčík

11. 9. projekt FG: Hospodaříme s penězi - žáci 6. a 7. třídy - Mgr.Šálková

 7. 9. projekt FG: Hospodaříme s penězi - žáci 8. a 9. třídy - Mgr. Šálková

1. 9. slavnostní zahájení školního roku v sokolovně

září