Kalendář skrytý

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis do 1.ročníku

Zápis do 1.ročníku 

zápis plakát.docx

 

1. FORMA ZÁPISU

 

JAK:

KDY:

TISKOPISY:

·  prezenčně = 20-ti minutová motivační část  každého dítěte s paní učitelkou

·   7. 4. 2022

·   v rezervovaném čase (rozpis časů v MŠ na konci března) 

·  rodič vyplní tiskopisy ve škole nebo přinese vyplněné (ve škole proběhne pouze kontrola vyplnění)

 

2. ORGANIZACE ZÁPISU

a)

k zápisu přicházejí zákonní zástupci určený den v rezervovaném čase od 13:00 do 16:00 hodin

b)

zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP

c)

dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně

d)

zápis je rozdělen na formální část  - vyplnění, kontrola tiskopisů (10 minut) a

                                motivační část  - (20 minut)

 

3. MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

a)

Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní u formální části zápisu písemný souhlas).

b)

Motivační část se nese hravou formou– motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.

c)

U zápisu citlivě  zohledňujeme rozdílné schopnosti dětí.

 

4. VĚK DÍTĚTE

6 let k 31. 8. 2022

dítě narozené od 1. září 2015 do 31. 8. 2016

pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

5 let k 31. 8. 2022

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :

dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2022: zákonný zástupce doloží

 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023: zákonný zástupce doloží

 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře   

                              dítěte

5. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

a)

Na webových stránkách školy a na dveřích školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

b)

Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení

c)

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.

d)

Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

f)

Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

     

 

6. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

a)

Vydá ředitelka školy  do 30 dnů od zahájení správního řízení .

b)

Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou  do vlastních rukou.

c)

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí.

d)

Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola DOMAMIL, příspěvková organizace

 

6. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

a)

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky:

·       pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

·       písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,

·       nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu

b)

Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

c)

Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:

·       školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

·       dětského lékaře nebo klinického psychologa.

d)

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2022 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

e)

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

f)

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRALI PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU!

A CO VAŠIM DĚTEM NABÍDNEME?

 

 

 • skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima,
 • angličtina od 1. ročníku,
 • výpočetní technika od 4. ročníku,
 • obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy,
 • projekty, akce, koncerty, divadlo, sportovní soutěže
 • prevence  sociálně patologických jevů,
 • výborná a zdravá kuchyně,
 • nadstandardní péče o žáky se SVP (přednostně poruchy učení),
 • zábavná školní družina (1. – 5. třída),
 • zájmové kroužky
 • lyžařský výcvik, vodácký výcvik, adaptační pobyt,
 • plavání od 3. ročníku
 • a mnoho dalších aktivit. 

Ale hlavně spokojená a přátelská atmosféra mezi všemi!!

 

 

 

 

 

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů