Kalendář skrytý

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy > Zpravodaje > ZPRAVODAJ 2013

ZPRAVODAJ 2013Datum konání:
31.12.2013

Letošní rok znamenal pro naši školu významné ekologické úspěchy.

 Obhájili jsme potřetí mezinárodní titul EKOŠKOLA – tentokrát na čtyři roky. Získali jsme certifikát UKÁZKOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA. Na těchto úspěších se velkou měrou podíleli nejen žáci naší školy, ale i hlavní iniciátor pan učitel Ing. Kabelka. Finanční náklady na vybudování zahrady se pohybují kolem 115 tisíc, samozřejmě bez hodnoty práce, kterou jsme „investovali“ zdarma. Na vybudování zahrady jsme získali dotaci od Kraje Vysočina ve výši 80 tis. Kč. Můžete si mimo klasických záhonků prohlédnout malé jezírko, ve kterém v létě našli domov skokani. Pokud jste přišli dostatečně potichu k ještěrkovišti – pyramidě z kamenů - mohli jste zahlédnout ještěrky. Vaši pozornost určitě získal vrbičkový tunel, kopec na sáňkování s průlezkou a mnohé z vás zlákala bylinková spirála a neodolali jste touze přivonět si k bylinkám na ní osázených. Zdrojem inspirace se určitě staly 3 vysoké záhony, gabionové posezení a zelená střecha se skalničkami na zahradním domku. Snad každý návštěvník si v létě vyzkoušel bosky hmatovou stezku. Na jaře potěšily návštěvníky jarní cibuloviny, které v létě nahradil motýlí záhon u kamenného krokodýla. Trochu rozpaků určitě vzbuzuje broukoviště (pařez a roští), které je obydlím pro tvory ne vždy viditelné pouhým okem.

Celá zahrada vyvolává obdiv u odborníků, jak provedením, tak krátkým časem, kdy vznikla. Na podzim se na naši práci byli pro inspiraci podívat žáci a učitelé ze školy v Čáslavicích, stejně tak jako jsme se i my byli před započetím prací podívat ve škole v Myslibořicích.

Chybí nám ještě nainstalovat informativní tabule, s plánkem zahrady kde co najdete a s vyobrazením nejtypičtějších živočichů . Máme je připravené a na domek je připevníme na jaře 2014. První fáze zahrady je hotová. Už teď přemýšlíme, jak budeme svou přírodní zahradu doplňovat a rozšiřovat. Jak se nám to podaří, uvidíte v příštím roce.

Do dalších ekologických aktivit se zapojili žáci z ekologického kroužku s panem učitelem Šplíchalem. Začali obnovovat za humny (směrem k Litohoři) studánku. Společně ji vyčistili a postupně ji obkládají kameny z okolních polí. Je hezké sledovat jejich činnost.

EKOLOGICKÉ AKTIVITY:

  • v březnu probíhala průběžně příprava na stavbu domečku do přírodní zahrady. Žáci v pracovních činnostech natírali ve venkovní učebně prkna, zatím uložená a chodbě školy. Zároveň odkorňovali kuláče pro další druh vysokého záhonku
  • v dubnu- pokračovalo budování v přírodní zahradě - 6m tunelu z VRBIČEK, Den Země, ekoaudit na obhajobu titulu EKOŠKOLA
  • v květnu úklid kotelny, workshop s Ing. Hábovou, budování na přírodní zahradě
  • v červnu slavnostní převzetí titulu EKOŠKOLA v Praze
  • v září návštěva školy z Čáslavic, jak se dělá Ekoškola - přátelské setkání dvou ekoškol
  • v říjnu Den stromů Obora Lesonice, na kolech 20 žáků + Ing. Kabelka, Bc.Menčík
  • v listopadu Den EKOŠKOLY, program žáků 2. st. připravený pro spolužáky z 1. st. 

 Z dalších aktivit školy: Během roku 2013 absolvovali naši žáci v rámci výuky a v zájmu rozšiřování znalostí řadu besed, exkurzí a výstav. Spolupracovali na instalaci výstav a přípravě kulturních vystoupení. Reprezentovali školu v soutěžích vědomostních, sportovních i výtvarných.

V rámci úsporných opatření jsme se rozloučili s jednou paní učitelkou, i když školka i škola zaznamenala ve školním roce 2013/14 mírný nárůst žáků (+ 2).

Všichni zaměstnanci školy se školili ve svých profesích a zdokonalovali se odborným studiem a samostudiem. 14. 11. absolvovali všichni pedagogové pravidelné proškolení První pomoci.                              

V dubnu 2013 jsme také zahájili práci v rámci projektu „Individuální a speciální péče v Základní a Mateřské škole Domamil“, reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0017, spolufinancovaného EU, který potrvá až do ledna 2015.  Náplní projektu je individuální práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Velkou výhodou školy jsou naše dvě kvalifikované speciální pedagožky: Mgr. Smetanová a Mgr. Řepová, PhD. a dobře spolupracující kolektiv učitelů.

Zorganizovali jsme 2 třídenní adaptační pobyty, 2 třídenní víkendové pobyty a jeden pětidenní outdoorový pobyt. Cílem pobytů je výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj komunikačních kompetencí dětí, podpora osobnostního rozvoje dětí a reedukační a rekondiční činnosti. Pobyty přispívají nejen k individuálnímu rozvoji dítěte, ale i rozvoji sociálních kompetencí v rámci kolektivu.V průběhu podzimních víkendových pobytů byli žáci rozděleni do skupin, ve kterých spolupracovali na úkolech různého zaměření – zdokonalovali se v mateřském jazyce hravou formou, dramatickými a logickými hrami, rozvíjeli svou prostorovou orientaci a nechyběly ani sportovní a výtvarné aktivity. Děti byly s akcemi velmi spokojeny, o čemž nás přesvědčil okamžitý zájem o další víkendové pobyty. Přání jim rádi splníme v jarních měsících roku 2014, kdy nás čekají ještě dva podobné víkendy.

Prvňáčky, ať loňské, tak letošní provází celoroční projekt Mgr. Klimešovéve spolupráci s obecní knihovnou, paní knihovnicí M. Šabatkovou a paní spisovatelkou G. Kopcovou "ČTENÍ PRVŇÁČKŮM", jehož součástí je i  pasování prvňáčků na čtenáře.  

Protože nám nejsou lhostejné osudy lidí, uskutečnili jsme charitativní SBÍRKY:

PET víčka pro Lukáška, sbírky pro fondy SIDUS, PÍŠŤALKA, CHRPA a Český den proti rakovině.

VÝSTAVY a tvoření:

13. 3. 2013 - velikonoční tvoření 3. - 9. r.

19. - 21. 3. - velikonoční výstava v sokolovně s prezentací Ekoškoly a ZOO koutku

18. - 27. 3. - výstava "Zmařené osudy"  (Hana Brady)  v sokolovně

18. 4. a 21. 11. - prodejní výstavka knih a učebnic Knihkupectví Ježek) v rámci třídních schůzek

29. 11. adventní tvoření s rodiči

12. - 13. 12. -  vánoční výstavka v sokolovně

BESEDY:

27. 3. celodenní aktivity (8. r. + 9. r.) První pomoc

15. 4. beseda se Záchrankou v rámci 1. pomoci do škol, žáci 8. + 9. r.

25. a 26. 4.  -   besedy s policisty,  Jak se chovat k neznámým lidem  (1.  a 2. r.)  a  Dopravní výchova  (3. - 5. r.) 

26. dubna 2013  Jak se chovat v krizových situacích (6. a 7. r.)  a  Výuka sebeobrany + krizové situace (8. a 9. r.) 

22. 5. Pohodáři, Dálný východ, Po stopách ussurijského tygra, Jemnice 

Preventivní programy střediska  STŘED:

24. 4. 6. r. a 13. 5. -  6. + 7. r. Vandalismus, Multikultura

10. 9.  a 22. 11. -  6. a 7. r. (Ne)bezpečně na síti  a   8. a 9. r. TY + JÁ = MY 

ORGANIZOVALI  JSME

rychlosběry papíru, celoroční sběry hliníku, elektrozařízení, úsporných žárovek, zářivek, PET víček, baterií

25. - 26. 5.  vodácký kurz Lužnice, zájemci rodiče, Bc. Menčík

17. - 19. 6. první běh výukového pobytu v Jalovém dvoře + Planetárium  Brno (1. - 3. r.)

19. - 21. 6. druhý běh výukového pobytu v Jalovém dvoře + Anthropos Brno (4. + 5. r.)

19. -21. 6.  outdoorový výlet na kolech  2. st., v  Březové

11. 10. - 13. 10. víkendový pobyt žáků 1. st. v Havlišově mlýně

25. 10. - 27. 10. víkendový pobyt žáků 2. st. v Havlišově mlýně

EXKURZE A EXPEDICE:

23. 5. Úřad práce Třebíč, 8. r. + Ing. Kabelka

23. 4. - družstvo 8. + 9. r. Expedice Karakoram, Brno, Mgr. Řepa

21.5.  - po plavání 3. + 4. r. exkurze EKO Bioenergo,

25. 5. - před plaváním  3. + 4. r. exkurze Vodárna Třebíč

         - poznávací výlet  Bible kralická, zájemci 8. + 9. r., Mgr. Řepa

4. 6.  - před plaváním 3. + 4. r. exkurze ESKO – T

25. - 27. 6. - výlet za pamětihodnostmi do Prahy (zájemci 2. st.)

4. 10. a  6. 12. -  exkurze volby povolání 7. - 9.r., v rámci projektu "Než si zvolím profesi"

31. 10. - Úřad práce Třebíč, 9.r., Ing. Kabelka

14. 12. - zájezd Vánoční Vídeň, zájemci, Mgr. Buličková 

SPORTOVNÍ AKTIVITY

24. 1. a 13. 3. -  bruslení Mor. Bud. 1. stupeň   

7. 3.  -  bruslení v MB, 2.st.  

v dubnu až červnu plavání 3. a 4. r. v Třebíči, bazén Laguna

29. 4. Mc Donald´s  cup 1. 3.r., P. Šplíchal

14. 5.- Pohár rozhlasu ml. žáci, Třebíč, Mgr. Řepa 

15. 5. - Kinderiáda Třebíč, 1.st. + p. uč. Šplíchal

16. 5. - Pohár rozhlasu st. žáci,Třebíč, Mgr. Řepa, 2. místo běh na 60 m E. Koudelková, 8.roč.

17. 5. -  softbal 2.st., Mgr. Řepa

4. 6.  - sportovní olympiáda pro 1.st., Třebíč

14. 6.  15. Domamilské hry pro okolní školy, letos vyšly kvůli počasí až na třetí dohodnutý termín

24. a 25.10. -  stolní tenis, Hrotovice 2.st., p. uč. Šplíchal, 3. místo - družstvo starší dívky

ostatní SOUTĚŽE:

v dubnu v oblastním kole recitační soutěže „Upovídaný Budík“v Mor. Budějovicích, 1. místo Z. Kružík v kategorii 3. a 4.r., 1. místo L. Klimešovámezi páťáky a 3. místo M. Řepa v kategorii 1. a 2.r. 

3. 5. - slavnostní převzetí ocenění soutěže BESIP „Bezpečná obec“, 2. místo, fotografická část žáci 7.r.,Mgr. Tichá

20. 5. - slavnostní převzetí  2. místa v KK v soutěži BESIP, žáci 7.r., Mgr. Tichá

28. 5.  - oblastní kolo Dopravní soutěže v MB, Ing. Kabelka,  2. místo družstvo st. žáků ve složení: L. Křikavová, K. Pléhová, P. Jurka a P. Štěpán a 3. místo  družstvo ml. žáků ve složení Š. Bauerová, M. Nahodilová, M. Ferdan a F. Zelenák. Petr Štěpán (9.r.) byl vyhlášen nejlepším cyklistou.

10. 10. - dějepisná soutěž Bible a my (3. - 9.r.) se šesti postupujícími žáky

27. 11. - okresní kolo Bible a já -  S. Bajerová, 6. místo a M. Šmahel 8. místo

               - školní kolo  ve stolní  hře Superfarmář

KULTURNÍ VYSTOUPENÍ:

6. 1. - vítání dětí v obci Domamil

2. 2. - 14. školní ples,  hraje  Víkend Hostěradice

13. 6.-  malé klavírní vystoupení  

23. 6.  - Akademie v sokolovně

5. 12. - Mikulášské nadělování (1.st. + MŠ + v Nové  lékárně v Mor. Budějovicích)

6. 11. - zpívání při rozsvěcení stromečku

15. 12. - Vánoční besídka

DALŠÍ AKCE:

15. 3. - Divadélko v MŠ (žáci 1.roč. + MŠ)

30. 4. -  čarodějnický rej

7. 5. - Dopravní hřiště MB, 4.+5.r.  

14. 5.  - celoplošné testování NIQES, 5. a 9. r.

3. 9. - vystoupení historické skupiny Pernštejni (předškoláci - deváťáci) 

24. 9. - přespání žáků 6.r. + TU Šplíchal

4. 10.- pouštění draků na Dálce, 1.st.

14. 11. - setkání zaměstnanců školy se zastupiteli obce Domamil

11. 12. Bubenická show, Mor. Budějovice, celá škola

 

ZDRAVÍ, ELÁN A SPOKOJENOST

PF 2014

Pokud jste  dočetli až sem, poznali jste, že se všichni snažíme pro naše žáky „vydobýt si své místo na slunci“ a připravit je pro život co nejlépe. Jsem ráda, že mám v kolektivu zaměstnanců kolem sebe lidi se srdcem na dlani a ne lidi zakomplexované, jako jeden z uchazečů o pracovní místo učitele na naší školičce. Jen mám s přibývajícím věkem obavy, aby mi ty „moje lidi“ nesemlela přemíra byrokracie na univerzální karbanátek. Na druhou stranu už je za ty roky dobře znám a vím, že se jen tak nedají.

Závěrem za všechny děkuji obci za podporu a za generálně zrekonstruovanou školní kuchyňku na 1.stupni. Přeji všem do příštího roku 2014 hodně zdraví, elánu a spokojenosti.                             

        Mgr. Hana Tichá, ředitelka školy

 

 

   

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů