Horní menu

Zadávání úkolů pro domácí samostudium - jaro 2020

Po dobu uzavření základní školy z důvodu omezení šíření výskytu koronaviru budou žákům zadávány úkoly k výuce v rámci samostudia následujícími způsoby:

  • Žákům 1. až 5. ročníku budou úkoly k samostudiu zasílány třídními učitelkami na mailovou adresu zákonných zástupců, která bude zároveň sloužit k jejich vzájemné komunikaci.
  • Žákům 6. - 9. ročníku bude samostudium zadáváno prostřednictvím internetových stránek školy www.skoladomamil.cz  prokliky z hlavní stránky na tuto stránku a následně na stránku jejich třídy.

    Podrobnější informace zde.

Úkoly pro žáky druhého stupně neleznete pod odkazy níže:

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník