Horní menu

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ DOMAMILDatum konání:
11.5.2017

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ DOMAMIL

Oznámení o zápisu dětí
 do Mateřské školy DOMAMIL
na školní rok 2017/2018

Zápis proběhne :
Ve čtvrtek 11.5.2017
v čase:
od 9:00 hod. – do 16:00 hod.

K zápisu se dostaví alespoň jeden ze zákonných zástupců spolu s dítětem.


Vezměte s sebou:
rodný list dítěte,
vyplněnou žádost o přijetí dítěte a potvrzenou dětským lékařem.

Žádost o přijetí dítěte si můžete vyzvednout v mateřské škole již v dubnu.  

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

1.Dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( viz § 50zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění ).

2.Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

Děti, které v daném školním roce dosáhnou 4 let

Děti, které v daném školním roce dosáhnou 3 let

Děti dvouleté s místem trvalého pobytu


O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky.

hr17.gif

 Budeme se na Vás těšit!!!