Horní menu

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ DOMAMILDatum konání:
2.5.2019

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ DOMAMIL

Oznámení o zápisu dětí
do Mateřské školy DOMAMIL
na školní rok 2019/2020.

Zápis proběhne :
Ve čtvrtek 2.5.2019
v čase:
od 9:00 hod. – do 16:00 hod.

K zápisu se dostaví alespoň jeden ze zákonných zástupců spolu s dítětem. 

Vezměte s sebou:
Žádost o přijetí dítěte a evidenční list - oboje vyplněné a podepsané

!!!Žádost o přijetí dítěte i evidenční list si můžete vyzvednout v mateřské škole již v dubnu!!!

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

1.Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

2.Dítě, které má povolený odklad školní docházky.

3.Dítě, které v daném školním roce dosáhne 4 let.

4.Dítě, které v daném roce dosáhne 3 let.

5.Dítě dvouleté s místem trvalého pobytu.

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky.

Seznam přijatých i nepřijatých žadatelů bude vyvěšen v pátek 24.5.2019 na vývěsce v MŠ a na internetových stránkách www.skoladomamil.cz.

 

Budeme se na Vás těšit!!!

Mgr. Radmila Punčochářová
ředitelka školy