Horní menu

Přírodopis 12.10.Ahoj deváťáci

Pracovní listy jste dostali vytištěné v pátek ve škole. Tento týden vyplňte stranu 7 a 8. Vyplněný pracovní list si zkontrolujeme další týden ve škole. Ještě vám poradím, že typy krystalových soustav naleznete v učebnici na straně 101 nahoře.

Do pátku 16.10.2020 vyplňte tento kontrolní testík. Test vyplňujte tak dlouho, dokud nebudete mít alespoň 5 bodů.