Horní menu

Německý jazyk 2.11.Ahoj devítko,

tak zase hurá do práce.

  1. Uč. str. 52, cv. 7 - vytvoř věty. Nezapomeň časovet slovesa. Každou větu napiš na nový řádek.
  2. Uč. str. 52, cv.9 - naučit se básničku na časování slovesa "sein".
  3. PS str. 43, cv.2 - časovat slovesa do sloupečku (čitelně)
  4.                  cv.3 - hledej věty a napiš je do sešitu. Každá věta na nový řádek.

Práci opět pošleš do pátku 6.11. do 15.00 hod.

Tak hodně štěstí.