Horní menu

DĚJEPIS 18. 5Zdraví Vás, zasílám "poslední" letošní dějepis

Projděte si a vlepte do sešitů hlavní místa konfliktů moderních dějin Hlavní místa konfliktů.docx 

Do mailu mi odpovězte na tyto otázky: (stačí stručně, ale tak, aby byl patrný váš názor - jakýkoliv)

1.) Je podle Vás ve světě mír a proč?

2.) Kde by podle vás mohla vypuknout nová světová válka?

3.) Které státy by hrály v nové válce hlavní roli?

4.) Jaké zbraně by podle vás byly nejvíce využity?

5.) Jaký postoj by asi zaujala Česká republika?