Horní menu

Zeměpis 18.10.Milí osmáci,

tento týden se podíváme na Nerostné suroviny. Pod zápis si nalepíte Mapu nerostných surovin.

V učebnici si přečtete učivo na str.15 - 16.

Následuje obsáhlé téma Povrch. Po zapsání si pročtete v učebnici str. 17 - 18 a zopakujete si co víte z 6.ročníku o vzniku pohoří (sopečná, vrásová).