Horní menu

Německý jazyk 30.11.Milí osmáci,

 nejdříve budeme pokračovat v rozhovorech. Učebnice na str. 43, cv. 3, 4 - rozhovor přečtete, přeložíte a obměníte. Použijete obrázky, které jsou v pravo u cv. 4. Podobně to bude s dalším cvičením 5.

Dále v pracovním sešitě na str. 34 vypracujete cvičení 1(barevně spojíte a napíšete se členem určitým). A nakonec cv.2 (nezapomeňte napsat slova z tabulky na řádky se členem určitým).

Hodně úspěchů.