Horní menu

Chemie 9.11.Ahoj osmáci

Tento týden si nejprve pomocí kontrolního testu ověříme vaše znalosti z dosud probraného učiva. Test vyplňujte tak dlouho, dokud nebudete mít alespoň 7 bodů.

Dále si přečtěte kapitolu na straně 23 a do pracovního listu na straně 9 doplňte pojmy: Atom, Prvek, Iont, Sloučenina a Molekula. Na spodní polovině strany doplňte podle vzoru na prvním řádku z kolika atomů a kolika prvků se skládají jednotlivé sloučeniny a podle značek poznejte i názvy prvků. Hotový pracovní list mi zašlete na můj mail.

Všechny úkoly splňte do pátku 13.11. V zaslaných pracovních listech z minulého úkolu jste měli někteří chyby, proto si je opravte podle tohoto vzoru.