Horní menu

Zeměpis 7Milí osmáci,

nejdříve spolu dnes navštívíme Karlovarský kraj. Z filmu Karlovarský kraj si doplníte názvy lázní, krajského města a pak si doplníte pomocí atlasu názvy dalších 5 měst a na internetu najdete nejvýznamnější památky tohoto kraje.

 6 žáků dosud neposlalo úkol z minulé hodiny!!!