Horní menu

Zeměpis 3Milí zeměpisáři,

tak další týden před námi. A zde máte další učivo. Pěkně zapsat a naučit.

Zahraniční obchod

Úkol 1 - najdi český význam slov (export, import) a doplň 5 příkladů u každého.

Úkol 2 - zopakuj si učivo od zemědělství

Kraje ČR

Úkol 3 - najdi v článku a doplň do závorky co znamená zkratka NUTS

Úkol 4 - na internetu najdi mapu barevně odlišených krajů ČR i s krajsými městy. Tu vytiskni, vystřihni a nalep. Kdo nemá možnost, namaluje. Použij atlas str. 16-17.

Pořád nemám od 4 žáků prezentaci kraje. Poslední šance - čekám do středy!!! Hříšníci - 1,2,5,8 (dle pořadí v třídní knize).

Hodně zdraví