Horní menu

Zeměpis 2Milí zeměpisáři,

je tu další týden a s ním přichází i nové úkoly. Nejdřív si zapište nové učivo a naučte se ho:

Služby

Cestovní ruch a rekreace

Minulý týden jste měli zpracovat prezentaci kraje. Kdo mi ho ještě neposlal ke kontrole, tak ať tak učiní do středy.

Čtěte pozorně zadání, ať se vyhnete zbytečným chybám.