Horní menu

Občanská výchova 8.6.Milí osmáci,

dnes se podíváme na Základní práva a svobody.