Horní menu

Občanská výchova 8Milí osmáci,

dnes se podíváme na základní zákon státu a tím je Ústava.

Zapsat a naučit.