Horní menu

Občanská výchova 6Milí osmáci,

v minulé hodině jsme si povídali o právu a morálce.Na tento týden mám pro vás následující úkol:

Sestavte LISTINU ZÁSAD VAŠÍ TŘÍDY.

Vytvoř tedy alespoň 10 pravidel, která by podpořila vaši vzájemnou spolupráci a příjemnou atmosféru ve třídě.

Práci mi pošlete do konce tohoto týdne (26.4.).

Tak hodně úspěchů.