Horní menu

Občanská výchova 5Milí osmáci,

dnes se podíváme na úvod do práva. Právo je minimum morálky 

Takže opět zapsat a naučit.