Horní menu

Občanská výchova 3Milí osmáci,

další týden věnujeme základním pojmům ekonomie. Určitě to už znáte a někdy jste se s tím setkali.

Nakupujeme

 V dnešní době je důležité pomáhat hlavně starším lidem (babičkám, dědečkům), aby nemuseli do obchodu.  Další úkol pro vás - pomoci těmto lidem s nákupem.

A doufám, že bedlivě sledujete dění nejen v naší republice, ale i ve světě.

Přeji vám týden plný zdraví.