Horní menu

Občanská výchova 1.6.Milí osmáci,

pomalu se blížíme k závěru. Dnešní hodinu tedy věnujeme opakování. Zopakujete si učivo od Ústavy do konce sešitu.