Horní menu

Německý jazyk 2Mladí němčináři,

tento týden poznáme zájmena ihr a sein. Užívají se stejně jako mein, dein (meine, deine). Úkoly:

Uč. str. 39, cv. 12.a) čtení + překlad

                              b) odpovědi zapsat do školního sešitu

Pod článkem opsat do školního sešitu gramatiku.

PS. str.28, cv.12 (připomínám u podstatných jmen rodu ženského se přidává koncovka -e).

 

Tak přeji mnoho zdaru.