Horní menu

Německý jazyk 18.5.Milí osmáci,

nejdříve vypracujete v učebnici na str.44, cv.6 podle vzoru - ústně.

Pak vypracujete v pracovním sešitě na str. 35, cv. 4, kde přiřadíte správný člen a slovo se členem určitým napíšete na řádek pod obrázkem. A dále vypracujete ještě cv. 6, kde v prvním sloupečku napíšete slovo německy se členem určitým a v druhém sloupečku slovo německé přeložíte do češtiny. Opět vypracovanou stránku v pracovním sešitě mi pošlete do pátku 22.5.