Horní menu

Fyzika 8.6.Ahoj osmáci,

ve fyzice se budeme tento týden zabývat kapitolou: 2.9 Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče. Přečtěte si kapitolu v učebnici od str. 143, doplňte přiložený pracovní list a vypočtěte příklady k zopakování Ohmova zákona. Pracovní list i s vypočtenými příklady mi zašlete na mail do čtvrtka 11.6.