Horní menu

Dějepis 4Přidávám velmi jednoduchý domácí úkol z dějepisu.

Otevřete si pracovní list a doplňte dle učebnice základní informace k vynálezům 2. fáze průmyslové revoluce (str. 77 - 79)

Vynálezy PL.docx