Horní menu

Dějepis 3Poslední prezentaci bychom měli mít na Svět se mění, nyní si doplníme Válku severu proti Jihu, abyste jen neopisovali texty, nyní vám zápis dám k vytištění a vlepení do sešitů (Zápis 1 a Zápis 2), poté najdete odpovědi na otázky z PL (zadání najdete v něm) S proti J.docx, zároveň doporučuji ke zhlédnutí film BlackKkKlansman

Kontrolovat budu, až se spolu uvidíme ve škole, případně dle situace.