Horní menu

Dějepis 1Drazí moji, 

prezentaci Svět se mění si přepište do sešitů (zasílám na mail) + vyplnit pracovní list k Viktoriánské Anglii (najít si náležitou kapitolu v učebnici a doplnit, kontrolovat budu až ve škole).