Horní menu

Chemie 3Ahoj osmáci, mám pro vás tentokrát dva úkoly.

  1. Nejprve vyplňte test na názvosloví. Řiďte se pokyny v záhlaví testu.
  2. Podle učebnice na straně 88 doplňte v pracovním listu zbývající kapitolku Sulfidy a pošlete mi fotku vyplněného listu ke kontrole.

Úkoly vypracujte a odešlete nejpozději ve čtvrtek 2.4.2020.

Tři opozdilce, kteří mi ještě neposlali ke kontrole vlastnosti oxidů, žádám, aby tak učinili nejpozději v úterý 31.3.2020.