Horní menu

8. ročník


Žádáme všechny žáky 8. ročníku, aby na mail svého třídního učitele peeetamencik@seznam.cz napsali krátkou zprávu, že si tyto informace přečetli, a že si níže budou číst zadávané úkoly a postupně je vypracovávat.

čeština 15. 6

lehké procvičováníFyzika 15.6.Německý jazyk 15.6.

Milí osmáci,Zeměpis 15.6.

Ahoj osmičko,Občanská výchova 15.6.

Milí osmáci,Chemie 8.6.

Ahoj osmáciFyzika 8.6.Anglický jazyk 8.6.Dějepis 8. 6

lehké dějepismudrování :-)Čeština 8. 6

nové procvičování