Horní menu

Zeměpis 1Obyvatelstvo a hospodářství Ruska

opsat zápis do sešitu

Naučit a zopakovat od Evropy (příprava na test).