Horní menu

Občanská výchova 8.6.Milí sedmáci,

dnes spolu navštívíme naše hlavní město, a to je Praha.

Po zapsání se podíváme na film o Praze.

Nakonec vypracujeme pracovní list 1 a pracovní list 2. Začnete v pracovním listu na str. 64 nahoře pod bubeníkem a pokračujete pod ním proti směru hodinových ručiček. Pak další pracovní list na str. 65 nahoře a pojedete po směru hodinových ručiček.

Památky zapíšeš do školního sešitu a vypracované listy mi pošleš do pátku 12.6.