Horní menu

Občanská výchova 18.5. Milí sedmáci,

v minulých hodinách jsme si řekli co ČR ve světě proslavilo, nebo kdo ji proslavil.

Vaším dnešním úkolem bude vypracovat 2 pracovní listy.

  1. list - k významným osobnostem přiřaďte jejich povolání Významné osobnosti
  2. list - k vynálezům nahoře přiřaďte jejich tvůrce a úkol pod ním - přiřaďte známé sportovce k příslušnému sportovnímu náčiní Vynálezi a sporovci
  3. Vše mi pošlete do pátku 22.5.