Horní menu

Německý jazyk 2Milí sedmáci,

je tu další týden a s ním nové zadání domácích úkolů.

Uč. Str. 30, cv. 13 – doplň rýmy a nauč se básničku zpaměti. Kdo si není jistý nebo chce úkol zkontrolovat, napíše mi.

Zapiš si do školního sešitu:

Přivlastňování

Přivlastňovat můžeme dvěma způsoby:

a) Pomocí koncovky s, kterou přidáme za přivlastňovací jméno.

  • Pamelas Mutter – Pamelina matka
  • Davids Hund – Davidův pes
  • Janas Telefon – Janin telefon

b) Pomocí předložky VON

  • Das ist die Mutter von Pamela – To je matka od Pamely (to je Pamelina matka)
  • Das ist der Hund von David – Toto je pes od Davida (to je Davidův pes)
  • Das ist das Telefon von Jana – Toto je telefon od Jany (to je Janin telefon)

Učebnice str. 30, cv. 14a – čti a přelož

                                      14b – odpověz na otázky do školního sešitu

Pevně věřím, že si se zadanými úkoly hravě poradíte,
vaše třídní