Horní menu

Německý jazyk 1.6.Milí sedmáci,

nejdříve se podíváme na stupňování. Naučíme se říct, že něco děláme rádi a něco nejraději.

Stupňování příslovcí

1.stupeň            3.stupeň

gern          →     am liebsten

Ich spiele gern Tennis, aber Fussball spiele ich am liebsten.

Rád hraji tenis, ale fotbal hraji nejraději.

 

Gramatiku zapsat do školního sešitu.

Pak v učebnici na str.36, cv. 5 - přečíst a přeložit. Dále pak odpovědět ústně na cvičení 5b.

V pracovním sešitě na str. 28, cv. 8, 9.