Horní menu

Anglický jazyk 25.5.Dobré ráno,

lekce 27 se týká nehod. Projděte si celý text. Všimněte si častého použití otázek HAVE YOU EVER … česky už si někdy …. Pošlete mi, prosím, odpovědi na otázky z prvního cvičení.

Pracovní sešit

  • cvičení 1, tam kde to jde odpovídejte pouze YES, I HAVE. YES, I DO apod.
  • cvičení 2 – vytvořte otázky tak, abyste si mohli odpovědět předepsanou odpovědí. Napovím, že otázky jsou někde v učebnici
  • cvičení 3 – jednoduché, pouze dát do skupin slov to, co k sobě patří
  • cvičení 4 – v první části otázky doplňte DO/DOES, na druhém řádku vždy odpovězte
  • cvičení 5 vynechte
  • cvičení 6 – vymyslete, jak si chráníte kůži a oči před sluncem – stačí 4 věty – pošlete mi je
  • cvičení 7 – vymyslete odpovědi s použitím slovesa MUST (muset) a MUSTN’T (nesmět) – také mi je pošlete.