Horní menu

Anglický jazyk 1.6.Dobré ráno,

lekce 28 je opakovací, proto vás čeká práce pouze v pracovním sešitě, cvičení 1 a 2 dělá pouze ten, kdo měl na vysvědčení 1 a 2. Ve cvičení 3 doplníte jednoduché odpovědi. Cvičení 4 se týká předpřítomného času, vytvoříte otázky, které budou podobné té vzorové. Jako odpovědi stačí YES, I HAVE nebo NO, I HAVEN’T.

Cvičení 5 – 8 – doplňte min. 5 vět  a pošlete mi je.