Horní menu

Zeměpis 7Milí šesťáci,

dnes spolu zakončíme povídání o přírodních krajinách. Nejdříve si zopakujeme Výškové stupně v krajině a pak se podíváme Jak se vyvíjela příroda povrchu Země.

To jsou poslední kapitoly, které se vztahují k biosféře. Příští týden nás čeká opakování. Poté co si zapíšete novou látku a naučíte se ji, vypracujete v učebnici na straně 92 otázky v opakování (1-4). Odpovědi zašlete do konce týdne (1.5.) napsané ve wordu. A začnete opakovat celou biosféru.