Horní menu

Zeměpis 6Milí šesťácii,

nejdříve vypracujete otázky v učebnici na str. 84, otázka 1-3 písemně do školního sešitu.

Dále se podíváte a zapíšete Lesotundra a tundra. Pak si přečtete v učebnici Polární pustiny, pak zapsat a všechno opět naučit.